Aktualności

Czy aktywowałeś swoją nową kartę mieszkańca ?

19.03.2022 r.

To pytanie powinni zadać sobie wszyscy Ci, którzy otrzymali swoją kartę fizyczną przesyłką. Karty odebrane w Urzędzie Miasta są od razu aktywne. Informacja o konieczności aktywowania karty była zawarta na liście do którego karta była przyklejona.
Posługiwanie się karą nieaktywowaną może narazić nas na kłopoty. Karta nie zostanie rozpoznana podczas kontroli w autobusie, nie rozpozna jej parkomat - przez to nie będziemy  mogli przypisać numeru rejestracyjnego do swojej karty.

Po co aktywacja ?

W związku z sytuacją epidemiologiczną  oraz dla maksymalnej wygodny mieszkańców zdecydowaliśmy, że karty wnioskowane przez internet będą wysyłane  w sposób maksymalnie wygodny i bezpieczny (bezkontaktowo)  - przesyłka dostarczana do skrzynki na listy bez awizowania i potrzeby późniejszego odbioru w urzędzie w razie nieobecności adresata w czasie wizyty gońca. Taką formę dostarczenia karty mogą również wybrać osoby składające wnioski papierowe w Punkcie Karty.

Ze względów bezpieczeństwa karty są wysyłane nieaktywowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kart płatniczych wysyłanych przez banki. W razie próby weryfikacji takiej karty w systemie,  system jej nie rozpozna i nie potwierdzi uprawnień jej użytkownika. To czyni taką przesyłkę bezwartościową dla osoby postronnej. Niestety karta nieaktywowana może nas narazić na kłopot i konieczność wyjaśniania zaistniałej sytuacji np.  nie zostanie nam udzielona zniżka, nie będzie można potwierdzić prawa do bezpłatnego przejazdu autobusem Ząbki-1,2 lub 3 i wtedy zostanie nam wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu. Oczywiście po odwołaniu i wyjaśnieniu że byliśmy  uprawnieni  wezwanie będzie mogło być anulowane ale po co narażać się na kłopot i koszty manipulacyjne.

Nowe karty fizyczne nie mają wydrukowanej daty ważności.   Ważność uprawnienia użytkownika karty jest zapisana w systemie informatycznym. Dlatego będzie można ją przedłużać bez konieczności wymiany samej karty. Pierwsza data ważności uprawnienia użytkownika karty jest wydrukowana na liście dołączonym do karty (pod kartą). Osoby które rozliczyły PIT na rzecz Ząbek i ale nie są zameldowane otrzymują ważność swojego udziału w Programie na 12 miesięcy, osoby które rozliczyły  PIT na Ząbki i dodatkowo są zameldowane na stałe będą musiały przedłużyć ważność uprawnienia do Programu karty mieszkańca dopiero za 2 lata. Przedłużenie wymaga ponownego wykazania się PITem i meldunkiem.

Ważność uprawnienia użytkownika karty będzie weryfikowana w systemie informatycznym, już z takiego rozwiązania korzystają niektóre placówki szkolne weryfikujące prawo do dopłat do posiłków dla dzieci z rodzin wielodzietnych, z tego rozwiązania korzystać kontrolerzy w ząbkobusach,  którzy w tym celu będą korzystać ze specjalnej aplikacji mobilnej.

Jak samemu sprawdzić czy karta fizyczna jest aktywowana ?

Taką informację znajdziemy na swoim koncie na stronie www.jestemzzabek.pl

Po zalogowaniu w menu „Moje Konto” w zakładce „Moje Karty” widoczna jest karta wirtualna użytkownika oraz jest informacja o kartach fizycznych (posiadanych aktualnie i ew. wcześniejszych).
W przypadku karty nieaktywnej  ma ona status „Do aktywowania”  nie jest widoczny  kod karty i mamy możliwość samodzielnej aktywacji jej aktywacji. 

Jak samemu aktywować kartę ?

Po kliknięciu w link „Aktywuj kartę” jesteśmy proszeni o wpisanie numeru 7 cyfrowego karty, który znajduje się na karcie fizycznej pod kodem kreskowym. Po kliknięciu przycisku Aktywuj – karta będzie już aktywna. W przypadku kart nieletnich dzieci aktywujemy je analogicznie – znajdziemy je w menu „Moja rodzina” w zakładce  karty

W przypadku karty aktywnej będzie widoczny kod karty (numer, który jest pod kodem kreskowym), karta będzie miała status „Aktywna” i będzie można ją samodzielnie zablokować np. w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. UWAGA. Karta fizyczna i karta wirtualna tego samego uczestnika Programu mają różne numery (kody) !!!.

 

Jak zalogować się na swoje konto ?
W przypadku osób, które składały wnioski przez internet odpowiedź jest oczywista, ale w przypadku osób, które składały wnioski papierowe w urzędzie i którym konto w systemie utworzył urzędnik nie jest to takie oczywiste. Loginem do konta jest adres email lub numer telefonu komórkowego jaki został wpisany na wniosku o dołączenie do „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek”  i wydanie karty fizycznej. Urzędnik, zakładając wprowadzając daną osobę do systemu założył jej również konto, dla którego wygenerował hasło losowe, którego nikt nie zna. Jednak osoba, która ma dostęp do skrzynki email lub telefonu komórkowego których dane były na wniosku może sobie te hasło zmienić na własne.

W tym celu na stronie www.jestemzzabek.pl wybieramy opcję logowanie i później „resetujj hasło”

https://jestemzzabek.pl/przypomnij-haslo

W formularzu wpisujemy albo adres email albo numer telefonu który wpisaliśmy na wniosku papierowym,  potwierdzamy, że nie jesteśmy automatycznym internetowym skryptem – zaznaczając Capcha i wysyłamy formularz. Nie należy wpisywać jednocześnie adresu email i numeru telefonu !

W zależności co wpisaliśmy otrzymamy:

-  email na naszą skrzynkę poczty elektronicznej email z linkiem, po jego kliknięciu otworzy się formularz w którym będziemy mogli ustawić hasło.
Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w tym: z co najmniej jednej małej i jednej dużej litery oraz jednego znaku specjalnego lub cyfry

- sms z kodem który jest jednorazowym hasłem do zalogowania się. Po przejściu do zakładki logowanie i wpisaniu numeru telefonu oraz jako hasła kodu z SMSa, również przejdziemy do formularza ustawiania nowego hasła.

Login i hasło logowania na stronę jestemzzabek.pl są jednocześnie danymi logowania do aplikacji mobilnej z kartą wirtualną.

więcej o karcie wirtualnej

Jeśli chcemy umożliwić dzieciom korzystanie z karty wirtualnej na telefonie  dane logowania wprowadza rodzic ze swojego konta w menu „Moja rodzina” w zakładce „Członkowie rodziny” po wybraniu opcji edycja konta.

Czy można kartę aktywować w inny sposób ?

Tak, można kartę aktywować telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w UM Ząbki (co odradzamy w związku z trwającą pandemią). Podczas połączenia telefonicznego zostaniemy zapytani o numer karty oraz o jakąś daną, którą wpisaliśmy we wniosku, a której nie ma w przesyłce z kartą. Najlepiej dzwonić z numeru, który podaliśmy przy rejestracji lub we wniosku papierowym.

Punkt obsługi karty jest czynny w godzinach:

  • poniedziałek 10-18;
  • wtorek, środa, czwartek 8-16;
  • piątek 7-15.

Numery telefonów:  tel. 695-330-707 tel. 22 510-97-31
email: kontakt@jestemzzabek.pl

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem nowej karty, pracownik punktu w pierwszej kolejności obsługuje osoby, które przyszły do punktu osobiście – w celu jak najszybszego rozładowania kolejki. Obsługa telefoniczna jest prowadzona, w czasie gdy nie ma interesantów. Dlatego dodzwonienie się do punktu karty może wymagać kilku prób. Za niedogodność przepraszamy Dlatego rekomendujemy samodzielną aktywację karty przez stronę www.

 

Czy problem aktywacji dotyczy także kart wirtualnych ?

NIE, aktywacji wymagają tylko karty w formie plastikowych kart zbliżeniowych (fizyczne), które otrzymaliśmy przesyłką.

Jednak możemy zobaczyć na karcie wirtualnej komunikat „NIEAKTYWNA” to oznacza, że osoba nie jest uczestnikiem „Programu karta mieszkańca Jestem z Ząbek” lub nie dziedziczy uprawnienia do tego  programu od rodzica. Może to mieć miejsce następujących sytuacjach:

- jako osoba pełnoletnia nie złożyliśmy wniosku o dołączenie do programu lub wniosek nie został pozytywnie zaakceptowany (np. zwrócono nam go do poprawy lub uzupełnienia);

- upłynęła ważność przyznanego uprawnienia;

- nieletnie dziecko nie ma powiązanego konta z kontem rodzica lub rodzic utracił uprawnienie do uczestniczenia w Programie;

- osoba pełnoletnia nieosiągająca dochodów i kontynuującą naukę nie ma powiązania z kontem rodzica – uczestnika programu lub nie udokumentowano faktu kontynuacji nauki po ostatnich urodzinach.

Jeśli na stronie pod kartą wirtualną wyświetla się komunikat, że jest nieaktywna, również ew. posiadana karta fizyczna po jej zeskanowaniu nie potwierdzi uprawnień użytkownika do uprawnień wynikających z Programy Karty mieszkańca „Jestem z Ząbek”.  Data ważności uprawnień do Programu Karta Mieszkańca wyświetla się na karcie wirtualnej w telefonie, jest wydrukowana na liście dołączonym do karty fizycznej, a wkrótce będzie można ją sprawdzić na swoim koncie na stronie jestemzzabek.pl

Czy na kartę fizyczną nieaktywną można zakupić i wgrać bilet ZTM ?
TAK, tylko karty zablokowane w systemie (np. skradzione czy zgubione) są blokowane również w systemie ZTM. Z pozostałych kart nawet tych nieaktywowanych można korzystać jako Warszawskiej Karty Miejskiej przy zakupie biletów ze standardowej oferty.  

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupu biletów z oferty biletu metropolitalnego. Aby zakup był możliwy osoba musi być uczestnikiem „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” lub dziedziczyć uprawnienia do tego Programu od rodzica – w przypadku osób > 18 lat dziedziczenie jest uzależnione dodatkowo o kontynuacji nauki w kolejnym roku życia.  W przypadku gdy te warunki nie są spełnione karta jest blokowana w ZTM. Również jeśli mieliśmy przerwę w ciągłości ważności naszego programu, w naszej karcie może zostać zablokowana funkcja Warszawskiej Karty Miesjkiej