Aktualności

Z kartą Jestem z Ząbek możesz parkować za darmo w strefie płatnego parkowania.

24.04.2022 r.

 

 Każdy mieszkaniec posiadający ważną kartę mieszkańca „Jestem z Ząbek” i uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B  może parkować w strefie lub na parkingach miejskich bezpłatnie jeden  zadeklarowany samochód osobowy. Przypisanie numeru rejestracyjnego pojazdu do uczestnika „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek”  jest realizowane w parkomacie za pomocą karty mieszkańca w formie fizycznej lub aplikacji mobilnej z ważną kartą mieszkańca. Potwierdzeniem dokonania przypisania numeru lub zmiany numery rejestracyjnego w systemie parkingowym jest bilet zerowy  ze wskazanym numerem rejestracyjnym  i datą ważnością (odpowiadającą dacie ważności karty mieszkańca).  Samochód raz przypisany do uczestnika Programu można bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania SPP lub na miejskich parkingach płatnych MPP.

Uczestnik Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek może mieć przypisany w jednym czasie jeden numer rejestracyjny samochodu, przy czy nie ma znaczenia kto jest rzeczywistym  właścicielem tego samochodu.

1. Pobieranie biletu zerowego – przypisywanie numeru rejestracyjnego do uczestnika Programu Jestem z Ząbek za pomocą karty mieszkańca.

Gdy jesteśmy przy  parkomacie:

a)    wzbudzamy urządzenie klawiszem „T” (Taryfa)  wybieramy „Bilet zerowy” zatwierdzamy wybór zielonym klawiszem „Akceptuj”.

b)    Parkomat wyświetli się treść oświadczenia o posiadaniu uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych, aby zaparkować przypisany pojazd musimy takie posiadać i potwierdzić –zielony przyciskiem „Akceptuj”.

c)    Po akceptacji oświadczenia pojawi się komunikat o konieczności odczytu karty mieszkańca lub skanowania  QR kodu potwierdzenia z aplikacji mobilnej – zostanie aktywowany czytnik kart zbliżeniowych i skaner kodów QR w dolnej części parkometru „czarne pudełko”.

d)     Po rozpoznaniu karty, po 1-2 sek. parkomat wyświetli  datę ważności Programu/karty oraz  będziemy mieli możliwość wpisania lub zmiany numeru rejestracyjnego samochodu,   co kończymy przyciskiem „Akceptuj”. 

e)    W celu zatwierdzenia należy ponownie przyłożyć kartę fizyczną do czytnika lub zeskanować QR kod potwierdzenia

f)     Nastąpi wydruk biletu „zerowego” z numerem rejestracyjnym samochodu i datą ważności naszego uprawnienia. Koniecznie sprawdźmy czy numer rejestracyjny jest właściwy jeśli nastąpiła pomyłka, powtórzmy procedurę.

Na tym procedurę zakończyliśmy. W okresie ważności  karty  samochód o tym numerze rejestracyjnym możemy parkować  na miejscach parkingowych w SPP e oraz na parkingach miejskich MPP bez wykonywania dodatkowych czynności. O ile tego numeru rejestracyjnego nie zmienimy. Nie musimy umieszczać biletu zerowego za szybą. W razie potrzeby możemy bilet zerowy wydrukować ponownie. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego poprzedni bilet zerowy danego uczestnika Programu Karta Mieszkańca traci ważności. Radzimy zachowanie biletu zerowego na wszelki wypadek np.  do procedury odwoławczej od opłaty dodatkowej. Na bilecie zerowym jest również wydrukowana data ważności Twojego programu Jestem z Ząbek (twojej karty mieszkańca)

Jeśli chcemy tylko sprawdzić ważność karty, bez przypisania lub zmiany numeru rejestracyjnego lub jego zmiany, po pierwszym zeskanowaniu karty i wyświetleniu daty ważności karty przerywamy procedurę czerwonym przyciskiem Anuluj.
 


2. Co i jak skanujemy lub odczytujemy:

a)  Karta fizyczna – zbliżamy ją do przedniej części obudowy czytnika w celu umożliwienia odczytu zbliżeniowego (NFC) karty (nie skanujemy kodu kreskowego !), nie ma też znaczenia czy przyłożymy ją w pionie czy w poziomie

 

b) Gdy używamy telefonu z  aplikacją mieszkańca, w aplikacji wybieramy opcję „Kod potwierdzenia”, pojawi się ekran z 5 cyfrowym kodem jednorazowym,  licznikiem czasu ważności kodu oraz kod  (w najnowszej wersji aplikacji). Przyłóż  telefon z widocznym całym kodek QR poniżej czytnika, w odległości ok 20 cm (na wysokości drukarki biletów), tak aby wiązka czytnika laserowego (czerwone światło) objęła cały kod QR widoczny na ekranie telefonu (im większy ekran telefonu tym niżej musimy trzymać telefon). Czytnik potwierdzi
Kod musi być w całości widoczny, a telefon umieszczony na wysokości drukarki paragonów.

  

(Na filmie nie jest zmieniany numer rejestracyjny - dlatego nie występuje, drugie, zatwierdzające skanowanie kodu QR.)

UWAGA chroń swoją kartę mieszkańca przed utratą i nie udostępniaj innym osobom !.
W razie zgubienia zablokuj ją w systemie z poziomu swojego konta na stronie jestemzzabek.pl lub dzwoniąc do punktu obsługi karty. Nikomu nie udostępniał hasła do swojego konta w systemie karty mieszkańca. Aby osoba niepowołana nie mogła zmienić twojego numeru rejestracyjnego narażając Ciebie na parkowanie bez uprawnień i związaną z tym kosztowną opłatę dodatkową.

3. Co może pójść nie tak, co powinniśmy zrobić przed udanie się do parkomatu.

Do przypisania pojazdu potrzebujemy albo karty fizycznej, albo  aplikacji mieszkańca w której uczestnik programu jest zalogowany i jego na karcie wirtualnej jest wyświetlona data ważności programu. Jeśli kartę fizyczną otrzymaliśmy przesyłką, musi zostać aktywowana, w przeciwnym przypadku parkomat nie rozpozna karty.

Do współpracy z parkomatami przygotowaliśmy nową wersję aplikacji mieszkańca – wersję 1.0.7 która jest już dostępna w sklepach Google PlayAppGallery oraz w  AppStore – zachęcamy do aktualizacji. W nowej wersji został dodany dedykowany parkomatom dodatkowy kod QR.  Najnowsza wersja aplikacji jest dostępna również dla użytkowników urządzeń marki Huawei. Przed udaniem się do parkomatu sprawdź czy masz wersję aplikacji z QR kodem potwierdzenia, wcześniejsze miały ten kod tylko w formie 5 cyfr.

Gdy karta fizyczna nie została rozpoznana  – sprawdź czy została aktywowana. Karty dostarczane przesyłką przez gońca do skrzyni nie są aktywowane – system ich nie zobaczy. Jest to rozwiązanie analogiczne jak w przypadku wysyłki kart płatniczy. To czyni karty bezwartościowe dla amatorów podróżowania lub parkowania na czyjejś konto.  Status karty Może to sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.jestemzzabek.pl w zakładce Moje Karty-> karty fizyczne jeśli ma status „do aktywowania” lub „zablokowana” parkomat jej nie rozpozna. Kartę możesz aktywować samodzielnie z poziomu swojego konta.  Karta nie zostanie zaakceptowana również, jeśli upłynęła ważność naszego programu Karty Mieszkańca możemy to sprawdzić w zakładce „Moje Programy” Data ważności jest widoczna na zdjęciu – ikonie programu.

Jeśli kod QR nie został rozpoznany sprawdź czy skanowałeś właściwy czyli kod potwierdzenia ważny 5 minut, a nie ten z numerem karty mieszkańca pod zdjęciem. Czy kod QR był w całości widoczny na ekranie lub telefon był za blisko czytnika - tak że wiązka lasera nie objęła całego kodu i odczyt był nieprawidłowy.
Jeśli na telefonie jesteś zalogowany na inne konto, niż to na którym jest przypisane Ci uprawnienie do programu Karta Mieszkańca - możesz to sprawdzić wyświetlając kartę wirtualną na której powinna być fotografia i data ważności, jeśli tego nie ma, to twój QR kod potwierdzenia nie zostanie potwierdzony przez system. 

Do czasu zgromadzenia  systemie karty mieszkańcy informacji o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów,  weryfikacja tego warunku będzie następowała na podstawie oświadczenia.  Takie oświadczenie będzie mogła złożyć i samochód przypisać do siebie tylko osoba pełnoletnia. Numer rejestracyjny raz przypisany do uczestnika Programu można zmienić ale nie częściej niż raz na dobę. Jeśli podczas wpisywania pomylimy się, możemy poprawić ponawiając procedurę, mamy taką możliwość w ciągu 15 minut od chwili zatwierdzenia pierwszego przypisanego numeru lub jego zmiany, potem uruchomi się 24 godzinna blokada zmiany numeru.

4. Odpowiedzi na najczęstsze pytania

1) Przypisanie jest czynnością jednorazową (o ile nie zmieniamy przypisanego samochodu). Gdy to zrobiliśmy raz, do czasu utraty ważności Programu (karty mieszkańca)  po prostu parkujemy i załatwiamy swoje sprawy. Nie trzeba podchodzić do parkomatu. Nie trzeba wykładać biletu zerowego za szybę.

2) Nie da się jednocześnie przypisać dwóch różnych numerów  raz za pomocą karty wirtualnej  i drugi raz za pomocą karty fizycznej tej samej osoby. Obowiązuje zasada jeden uczestnik Programu – jeden pojazd (jeden numer rejestracyjny)  Jeśli ponowną operację wykonany w ciągu 15 minut od pierwszej zmienimy numer rejestracyjny w systemie. (samochód z pierwszym numerem już nie może bezpłatnie parkować w strefie). Gdy będziemy chcieli zmienić numer po 15 minutach transakcja będzie nieudana -– zmiana numeru rejestracyjnego będzie możliwa dopiero następnego dnia.

3) Możemy używać karty fizycznej lub aplikacji w telefonie naprzemiennie – każda z tych metod identyfikuje tego samego uczestnika Programu Karta Mieszkańca i przypisany do niego numer rejestracyjny.

4) Obecnie przypisanie jest możliwe tylko w parkomacie. Nie można tego zrobić w aplikacji lub na koncie jestemzzabek.pl. Taka funkcjonalność będzie dostępna w przyszłości dla osób, które będą miały w systemie potwierdzone uprawnienia do kierowania pojazdami.

5) Do przypisania numeru rejestracyjnego nie można użyć zdjęcia, kserokopii karty fizycznej lub  zrzutu ekranu z karty wirtualnej.  Do przypisania musimy mieć przy sobie kartę fizyczną lub telefon z aplikacją mieszkańca w której jesteśmy zalogowani.

6) Nie można przypisać numeru rejestracyjnego do nieletniego dziecka, używając karty dziecka.

7) Z chwilą zmiany numeru rejestracyjnego, samochód z poprzednim numerze nie powinien parkować w strefie, jeśli nie opłacimy jego postoju będzie stał tam bez opłaty i postój zostanie obciążony opłatą dodatkową. Zarówno operacje przypisania/zmiany numeru jak i zeskanowania tablicy nieuprawnionej przez kontrolera strefy są zapisane w systemie parkingowych z dokładnością co do sekundy - co pozwala ustalić czy w chwili kontroli dany samochód był przypisany do karty mieszkańca i uprawniony do bezpłatnego parkowania. 

8) Można przypisać ten sam numer samochodu do kilku uczestników programu tylko nie ma to większego sensu.  Wystarczy że numer rejestracyjny będzie raz zapisany w systemie.