Aktualności

Bilet Metropolitalny doładujesz w biletomacie

31.05.2022 r.

Od środy, 1 czerwca Bilety Metropolitalne będzie można doładować we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych. To w sumie ponad 3,2 tys. urządzeń. 

Bilety Metropolitalne od początku czerwca będzie można kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów, ale także we wszystkich biletomatach. Dziś w Warszawie i niektórych miejscowościach aglomeracji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej są wyposażone w biletomaty mobilne - to 2439 urządzenia. Tak więc mieszkańcy aglomeracji będą mogli kupić Bilety Metropolitalne w ponad 3,2 tys. punktów. 

Bilet Metropolitalny jest ofertą skierowaną do osób mieszkających w gminach, które podpisały z Zarządem Transportu Miejskiego odpowiednie porozumienie. Na jego podstawie mieszkańcy rozliczający podatki w miejscu zamieszkania płacą mniej za bilety długookresowe ZTM, a różnica pokrywana jest z budżetu ich gminy.

Obecnie z oferty korzystają mieszkańcy 26 gmin aglomeracji warszawskiej. W ubiegłym roku kupili prawie 202,5 tys. biletów 30- i 90-dniowych za ponad 28 mln zł. Bilety Metropolitalne stanowiły ok. 6,5 proc. wszystkich sprzedanych biletów długookresowych.

Oferta Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Ząbek.

Oferta Warszawa+ (bilet metropolitalny) dotyczy biletów, które obowiązują  w II strefie biletowej ZTM  (tj ważnych na I i II strefę lub tylko na II strefę). W przypadku Ząbek druga strefa biletowa dotyczy tylko pociągów Kolei Mazowieckich, którymi można jeździć na podstawie biletów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM na linii wołomińskiej. Komunikacja autobusowa ZTM w Ząbkach kursuje w I strefie biletowej, gdzie obowiązują tańsze bilety oczywiście jest to związane z odpowiednio wyższymi dopłatami z budżetu Ząbek do przejazdów tych autobusów. Rada Warszawy w swojej uchwale nie przewidziała możliwości dopłat (biletu metropolitalnego) na bilety ważne tylko w I strefie biletowej.

Oferta biletu metropolitarnego w Ząbkach jest skierowany do osób, które regularnie korzystają z dojazdów pociągiem ze stacji PKP Ząbki w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM i które są uprawnione do ulgi (50%) według taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM) oraz są uczestnikami „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” - czyli zamieszkują w Ząbkach i część płaconego przez nich lub ich rodziców podatku dochodowego zasila budżet miasta czym przyczyniają się do rozwoju Ząbek. Do skorzystania z dopłat konieczne jest posiadanie  karty mieszkańca w formie fizycznej i posiadanie ważnego uprawnienia czyli bycie Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek lub dziedziczenie tego uprawnienia od jednego z rodziców.

 Oferta Warszawa +
dla mieszkańców Miasta Ząbki 
posiadający  ważną
Kartę Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

III grupa dopłat dla mieszkańców Ząbek 
do biletów ulgowych

Standardowy
cennik ZTM

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

60

30

90

90 dniowy

U

165

65

230

Bilety oferty "Warszawa+" ważne w strefie 2

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

36

20

56

90 dniowy

U

106

35

141