Aktualności

Debata o bezpieczeństwie z Ząbkach 19.X

19.10.2023 r.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie oraz Komendant Komisariatu Policji w Ząbkach zapraszają mieszkańców miasta Ząbki w dniu 19 października 2023 r. o godz. 19:00 na debatę społeczną. Debata odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki, wejście B ul. Wojska Polskiego 10.

Podczas debaty zostaną omówione problemy mieszkańców związane z lokalnymi zagrożeniami oraz działania policjantów w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Tematem spotkania będą przede wszystkim lokalne problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem. Podczas debaty omówione zostaną, między innymi, zagrożenia zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz priorytetowe działania policjantów w ramach programów „ Dzielnicowy bliżej nas” i „ Moja Komenda”. Policjanci zwrócą uwagę na wciąż aktualne zagrożenia dla seniorów, związane z oszustwami.

źródło informacji: https://wolomin.policja.gov.pl/