FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Pytania odpowiedzi

 • Kto jest uprawniony do otrzymania nowej karty?

  Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest Miasto Ząbki, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie - bez względu na to czy osiągają dochód oraz dzieciom osób uprawnionych wspólnie z nimi zamieszkujących z tym, że dzieci powyżej 18 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami.

 • Kto może wnioskować o nową kartę?

  O kartę może wnioskować pełnoletni mieszkaniec Ząbek, rodzic wnioskuje o kartę dla swoich nieletnich dzieci. O kartę składając wniosek w urzędzie można wnioskować dla innej pełnoletniej osoby na podstawie pełnomocnictwa do złożenia wniosku i odbioru karty. W przypadku członków najbliższej rodziny pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

 • Jak uzyskać nową kartę?

  Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć poprzez stronę internetową www.jestemzzabek.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta. Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii zachęcamy mieszkańców do składania wniosków online.

 • Gdzie znajduje się punkt obsługi karty mieszkańca i jak do nie go trafić, w jakich godzinach jest otwarty, jak można się z nim skontaktować.

  Punkt obsługi karty mieszkańca jest zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10. Wchodzi się do niego bezpośrednio z dziedzińca urzędu (należy wejść przez bramę) wejściem C (vis a vis siedziby straży miejskiej) na wysoki parterze w prawo i później w lewo.
  Nie trzeba stać w kolejce do wejścia głównego (wejścia A). Punkt obsługi karty jest otwarty w godzinach pracy urzędu tj 

  PONIEDZIAŁEK: 10:00 - 18:00
  WTOREK - CZWARTEK: 8:00 - 16:00
  PIĄTEK: 7:00 - 15:00

  W pomieszczeniu gdzie wydawane są karty może przebywać TYLKO jedna osoba lub dwie osoby na codzień ze sobą mieszkające, należy mieć na twarzy maseczkę i zdezynfekować ręce.  Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachować maksymalny możliwy dystans i również mieć na twarzy maseczkę.  Z punktem obsługi karty można się kontaktować emailowo kontakt@jestemzzabek.pl oraz telefonicznie tel. 695-330-707 lub tel. 22 510-97-31

 • Kiedy będę mógł zacząć posługiwać się aplikacją mobilną i zawartą w niej kartą wirtualną.

  Do karty wirtualnej uprawniona osoba będzie miała dostęp zaraz po akceptacji wniosku o przystąpienie do programu Karta Mieszkańca przez pracownika urzędu bez konieczności wychodzenia z domu (na rozpatrzenie wniosku złożonego online będziemy musieli poczekać około 4 dni maksymalnie 30 dni). Jeśli jednak mieszkaniec zdecyduje się na kartę plastikową, która na czas epidemii nie będzie wyrabiana od ręki, to jej otrzymanie także będzie w pełni bezpieczne. Zostanie ona dostarczona do skrzynki pocztowej. Taki system będzie funkcjonował do końca trwania stanu epidemii w Polsce.

 • Zarejestrowałem się w serwisie www.jestemzzabek.pl ale nie otrzymałem potwierdzenia. Moje konto jest nieaktywne i nie mogę się zalogować.

  Zakładając konto w serwisie jestemzzabek.pl należy kliknąć na link potwierdzający, że dane logowania (adres email lub numer telefonu komórkowego są prawidłowe i należą do nas). Jeśli zakładając konto podaliśmy adres email powinniśmy otrzymać email z linkiem do potwierdzenia konta. Emaile potwierdzające są wysyłane z adresu karta@jestemzzabek.pl należy poszukać takiego listu w spamie lub innych folderach jeśli skrzynka automatycznie sortuje pocztę przychodzącą. (pod koniec maja w związku z awarią serwera pocztowego niewielka część email potwierdzających została rozesłana również z adresu jestemzzabek@bprog.pl)

  Jeśli rejestrując się w serwisie podaliśmy tylko numer telefonu, powinniśmy otrzymać sms z linkiem potwierdzającym. Jeśli email lub sms-a z potwierdzeniem nie zostanie znaleziony, należy skontaktować się z punktem obsługi karty mieszkańca w UM Ząbki, pracownik punktu może wysłać ponownie takie email lub zweryfikuje poprawność adresu email lub numeru telefonu jaki jest zapisany w systemie. Często powodem problemów z potwierdzeniem konta jest literówka w adresie email. 

 • Razem z żoną używamy wspólnego adresu email. Mąż zakładając konto wpisał ten email. Ja już nie mogę go wykorzystać przy rejestracji – dostaję komunikat, że jest już używam w systemie. 

  Adres email jest loginem do systemu, jeden email w systemie może być zarejestrowany tylko jeden raz. Proszę zarejestrować drugą osobę na numer telefonu komórkowego

 • Co jest moim loginem w serwisie www.jestemzzabek.pl i aplikacji mobilnej?

  Loginem jest adres email lub numer telefonu komórkowego.

 • Czy przy rejestracji muszę zarówno podawać adres email jak i numer telefonu komórkowego?

  Nie, wymagany jest tylko jeden, albo adres email albo numer telefonu komórkowego. Zalecane jest podanie obu, ponieważ planujemy rozwój systemu również o serwisy emailowe i smsowe. Oczywiście dane na koncie można uzupełnić w późniejszym terminie.

 • Jak złożyć wnioski o kartę przez Internet dla siebie i dla nieletnich dzieci?

  Składając wniosek drogą internetową w pierwszej kolejności:

  a) zakładamy i potwierdzamy konto w serwisie www.jestemzzabek.pl;

  b) składamy wniosek o przyłączenie do Programu Karty Mieszkańca – do wniosku załączamy fotografię i skany lub zdjęcia potrzebnych dokumentów (pierwszej strony PIT, UPO, skanu dowodu); 

  c) po zaakceptowaniu wniosku przez Urząd możemy już korzystać z aplikacji mobilnej i mamy możliwość wnioskowania dla siebie o kartę w formie fizycznej, czyli o kartę mieszkańca w formie chipowej karty zbliżeniowej, a także możemy dołączać nasze dzieci do naszego konta. Dzieci automatycznie dziedziczą program "Jestem z Ząbek" od rodzica do ukończenia 18 roku życia; 

  d) po akceptacji wniosku o dołączenie dziecka do konta rodzica lub opiekuna, dzieci mają aktywne karty wirtualne, rodzic zarządza kontem dziecka do skończenia przez nie 18 lat m.in. może ustawić login i hasła dla dzieci;

  e) może również zawnioskować o kartę fizyczną dla dziecka.

  Instrukcje składania wniosku o kartę przez internet:
  dla dorosłego
  dołączanie dziecka

 • Moje dziecko nie ma adresu email ani numeru telefonu komórkowego – czy może mieć konto w systemie i za kilka lat korzystać z karty wirtualnej. 

  Konto dla nieletniego dziecka może założyć rodzic wnioskując o dołączenie dziecka do swojego konta. Wówczas system nada dziecku losowy login. Do osiągnięcia przez dziecko wieku 16 lat wyłącznie rodzic zarządza kontem dziecka, on decyduje czy będzie mogło samodzielnie się logować i korzystać z aplikacji mobilnej (rodzic ze swojego konta ustawia pierwsze hasło). Gdy dziecko osiągnie 16 lat zyskuje możliwość zarządzania swoim kontem w systemie – w tedy na równych prawach zarządza nim dziecko i rodzic. Po ukończeniu 18 roku życia konto dziecka zyskuje samodzielność w systemie. 

 • Od jakiego wieku można wyrobić kartę dziecku?

  Kartę mogą otrzymać dzieci po ukończeniu 6 roku życia. 

 • Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania karty?

  Podstawą do wydania karty jest wypełniony wniosek (tradycyjny lub elektroniczny). 

  Jeśli składamy wniosek w formie papierowej do wniosku należy dołączyć aktualne kolorowe zdjęcie o wym. 35x45 mm podpisane czytelnie na odwrocie (będzie zwrócone). Przy składaniu wniosku w Urzędzie Miasta, pracownikowi punktu obsługi karty należy okazać dokument tożsamości (dowód, kartę pobytu lub paszport), oraz dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego za rok ubiegły ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. Mogą to być:

  a) pierwsza strona złożonego zeznania rocznego PIT-u za rok ubiegły (2021), ta, na której jest adres zamieszkania, z prezentatą (tj. ze stemplem wpływowym) wołomińskiego urzędu skarbowego poświadczając złożenie rozliczenia podatku. Honorowane są następujące formularze zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Można również okazać PIT-40A/11A przysłany przez organ emerytalno-rentowy ( w tym przypadku potwierdzenie wpływu do US Wołomin nie ma zastosowania). W przypadku gdy rozliczono się wspólnie z małżonkiem, adres ząbkowski musi być w polu „Podatnik”

  b) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego jw. składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. 

  c) zaświadczenie z urzędu skarbowego nie starszego niż 30 dni potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 roku i adresem zamieszkania.

  Kartę można też wyrobić dzieciom, uczniom do ukończenia 18. roku życia. W tym przypadku wniosek papierowy składa rodzic lub opiekun prawny. (link do wniosku o kartę dla nieletnich dzieci do 3 dzieci na jednym formularzu, w przypadku posiadania większej liczby dzieci niż należy dołączyć kolejny formularz) W przypadku gdy nazwisko dziecka jest inne niż nazwisko wnioskodawcy, należy okazać dokument poświadczający pokrewieństwo lub prawo opieki (pieczy zastępczej itp.) nad dzieckiem. W przypadku załatwiania sprawy przez Internet, rodzic – uczestnik Programu karta mieszkańca „Jestem z Ząbek” może założyć konto dziecku, lub jeśli takie konto w systemie istniej „przywiązać” go do swojego konta składają odpowiedni wniosek przez internet, po jego akceptacji uprawnienia wynikające z programu zostaną rozszerzone na dziecko lub dzieci „przypięte” do konta. Lista dzieci i ich kart jest dostępna w zakładce rodzina. Rodzic ma możliwość zarządzania kontami dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. 

   

 • Ukończyłem 18 lat, kontynuuję naukę, nie rozliczam PIT, czy mogę otrzymać nową kartę?

  Osoby pełnoletnie kontynuujące naukę do ukończenia 26 roku życia i nie osiągające dochodów mogą uzyskać Kartę Mieszkańca na podstawie uprawnienia rodzica lub opiekuna. Jeśli się uczysz ale masz własne dochody i rozliczyłeś PIT za poprzedni rok w Ząbkach – po prostu zawnioskuj o dołączenie do programu standardowym wnioskiem.

  W przypadku osób pełnoletnich uczących się i nie osiągających dochodów procedura wygląda następująco:
  1. Jeden z rodziców musi być uczestnikiem programu (czyli zweryfikowano fakt rozliczenia z podatku za rok poprzedni, ma w pełni aktywne konto w portalu jestemzzabek.pl.
  2. Rodzic ze swojego konta (za pośrednictwem zakładki „Moja Rodzina”) dokonuje połączenia konta swojego pełnoletniego dziecka ze swoim wysyłając stosowny wniosek na tym etapie trzeba dołączyć zdjęcie, uzupełnić dane i jeśli nazwiska się różnią przedstawić dokument potwierdzający pokrewieństwo lub prawo opieki.
  3. Urzędnik akceptuje wniosek o połączenie kont
  4. Pełnoletnie dziecko ze swojego konta akceptuje zaproszenie do połączenia kont. 

  5. Osoba 18-26 musi jeszcze potwierdzić fakt kontynuacji nauki w tym celu należy wypełnić wniosek o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat do którego załączamy skany legitymacji szkolnej i studenckiej (obie strony) lub zaświadczenie z uczelni.
  6 Urzędnik weryfikuje załączone dokumenty i zatwierdza wniosek – dzięki temu osoba ucząca zyskuje prawo do dziedziczenia uprawnień do Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”  od rodzica do kolejnych swoich urodzin. Przed każdymi urodzinami trzeba potwierdzić fakt kontynuacji nauki – wtedy będziemy mogli dziedziczyć uprawnienie od rodzica przez kolejny rok.
  7. Osoba pełnoletnia ucząca się może zawnioskować o kartę fizyczną (o ile ma taką potrzebę). Więcej

 • Jakie korzyści wynikają dla posiadaczy Karty?

  1. Możliwość bezpłatnego korzystania z ząbkowskiej komunikacji miejskiej.

  2. Możliwość skorzystania z 25 % zniżki na ząbkowski basen, kręgielnie i squash, zajęcia w MOSIR.

  3. Będzie można skorzystać z jedynego w powiecie wołomińskim podziemnego Parkingu Parkuj i Jedź (bez karty nie będzie można otworzyć szlabanu)

  4. Możliwość bezpłatnego korzystania z boisk i pierwszeństwo w rezerwacji obiektów sportowych.

  5. Będzie uruchomiona możliwość bezpłatnego zachipowania zwierzęcia oraz uzyskanie dopłaty do sterylizacji,

  6. bezpłatny czas parkowania w planowanych do zorganizowania strefach płatnego parkowania na terenie miasta Ząbki

  7. Zniżki u partnerów programu – we wcześniejszym programie „Zniżka za dowód” było to ok 120 partnerów liczymy, że do nowego programu dołączy podobna lub większa liczba partnerów.

  Nowa karta mieszkańca będzie lokalnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i uprawnienia mieszkańca np. na jej podstawie będzie można oddać odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych PSZOK na ul. Zycha. W przyszłości liczba obszarów zastosowań karty w dostępie do usług miejskich będzie się zwiększała

   

  Jeśli zdecydujesz się na kartę „Jestem z Ząbek” w formie karty (fizycznej) zbliżeniowej będziesz mógł wykorzystywać ją jako w pełni funkcjonalną Warszawską Kartę Miejską, na którą można zakupić i wgrać dowolny bilet długookresowy WTP (co w przypadku karty wirtualnej nie będzie możliwe). Karta fizyczna dzięki zawartemu porozumieniu między Miastem Ząbki, a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie jest dostosowana do wprowadzania ofert dedykowanych dla mieszkańców Ząbek w ramach tzw. Biletu Metropolitalnego (oferty Warszawa plus). Osoby korzystające z pociągów z przystanku PKP Ząbki w ramach oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD mające prawo ulgi w taryfie ZTM (tj. uczniowie, studenci, emeryci do 65 roku życia) będą mogłi od 1 września br. nabyć tańszy okresowy bilet ulgowy ZTM ważny na 1 i 2 strefę w ramach oferty Warszawa +. Ulga będzie wynosić 33 proc. W ten sposób za bilet 30-dniowy pasażer, zamiast 90 zł, przy bilecie ulgowym, zapłaci jedynie 60 zł, a pozostałe 30 zł dopłaci Miasto Ząbki. Bilet w ramach oferty Warszawa+ będzie można nabyć tylko w Punktach Obsługi Pasażera np. na stacji metra Dworzec Wileński.

  Pełna lista punktów POP https://www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/

 • Czy składając wniosek w urzędzie kartę wyrobię na poczekaniu?

  Karty nie są wyrabiane od ręki, dokumenty przechodzą kilkudniową kwarantannę oraz oczekują na wprowadzenie do systemu w kolejce – długość oczekiwania zależy od liczby oczekujących wniosków Karty zbliżeniowe będą przesyłane mieszkańcom przesyłką listową lub można je odebrać w urzędzie. Karta, która dotarła do nas przesyłką listową wymaga aktywacji. Czas oczekiwania przy wniosku papierowym ok 14 dni, przy wniosku internetowym 7-10 dni.

 • Czy w Urzędzie jest wykonywane zdjęcie czy muszę je dostarczyć.

  W urzędzie nie wykonujemy zdjęć. Należy je dostarczyć w formie papierowej, podpisane na odwrocie. Po wykonaniu skanu zdjęcie będzie zwracane lub w razie braku takiej możliwości, zniszczone.

 • Jakie wymogi musi spełniać zdjęcie załączane do wniosku?

  Fotografia powinna być aktualna, w przypadku dzieci wykonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami oraz bez odbić światła od szkieł okularów, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

  - w przypadku składania wniosku w formie papierowej załączona powinna być fotografia kolorowa o wymiarach. 35 x 45 mm na papierze fotograficzny, podpisana czytelnie na odwrocie. (fotografia po zeskanowaniu zostanie zwrócona, a w razie braku takiej możliwości zniszczona)

  - w przypadku załączania fotografii do formularza internetowego powinien być to pliki o jednym z rozszerzeń: tiff, jpg lub png o rozmiarach min. 492x633 pikseli i objętości pliku do 2,5 MB. fotografie w innych proporcja będą kadrowane.

  Wykonując samodzielnie zdjęcie, zachowajmy rozwagę i przygotujmy się do tego. To w naszym interesie jest abyśmy byli rozpoznawalni, a nasza karta wyglądała estetycznie. Pamiętajmy, że karta zbliżeniowa to nie tylko karta mieszkańca, to również Warszawska Karta Miejska, która będzie weryfikowana również przez kontrolerów ZTM, konduktorów w pociągach. Istotne jest równomierne jasne tło. Nie okno, czy plaża podczas wakacji. Osoby starsze jeśli nie mają aktualnego zdjęcia w formie papierowej mogą poprosić o wykonanie zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego kogoś z rodziny lub znajomego. Pracownik Urzędu nie dokonuje żadnych edycji korekt przesłanego zdjęcia, poza kadrowaniem do właściwych proporcji i skanowaniem z formy papierowej.

 • Czy za wydanie karty pobierana jest opłata?

  Wydanie pierwszej karty w nowej edycji (wzór o białym tle) jest bezpłatne. Wydanie kolejnej karty w razie zgubienia, zniszczenia wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł płatne przelewem na rachunek podstawowy Miasta lub w kasie urzędu. 

 • Czy wyrabiając kartę przez Internet muszę przesłać skan dowodu/karty pobytu/paszportu?

  Chcąc uniknąć wizyty w urzędzie przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia dokumentu tożsamości jest wymagane (zdjęcie lub skan awersu i rewersu z nr. Pesel). Potrzebne nam to jest wyłączenie do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, zgodności danych we wniosku oraz wizerunku na załączonej fotografii z dokumentem tożsamości. Do realizacji tego celu część danych zawartych w dowodzie jest zbędna i nadmiarowa. Przed wysłaniem skanu lub zdjęcia awersu i rewersu dowodu zalecamy usunięcie, bądź zamazanie następujących danych: nr dowodu, daty wydania i daty ważności dowodu, kodów MRZ umieszczonych na dole rewersu dowodu lub w paszporcie oraz  imion rodziców.  W przypadku nowych e-dowodów można również zamazać kod kresowy i numer CAN. Wzór jak usunąć nadmiarowe informacje i przygotować skan dowodu do wysłania. 
   


   

  Tak spereparowany skan lub zdjęcie dowodu jest praktycznie bezużyteczne dla innych zastosowań. 

  Skan lub fotografia awersu i rewersu dokumentu tożsamości mogą być przesłane w pojedynczym pliku pdf, lub oddzielnych plikach pdf lub plikach graficznych w popularnych formatach (jpg, tiff, png). 

  Skan dokumentu tożsamości podobnie jak inne dokumenty załączane do wglądu (pierwsza strona PIT i UPO) będzie kasowany po rozpatrzeniu wniosku. 

  Chcemy, aby docelowo nowa spersonalizowana karta mieszkańca stała się miejskim dokumentem potwierdzającym tożsamość i przysługujące uprawnienia, we wszystkich obszarach, gdzie legitymowanie się dowodem osobistym nie jest konieczne. Dlatego istotne jest zweryfikowanie tożsamości i wizerunku przy wnioskowaniu o przystąpieniu do programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

 • Czy składając  wniosek przez internet muszę załączyć całe zeznanie PIT, czy przed wysłaniem powinienem coś z nim zrobić?

  W żadnym wypadku ! Przesłana powinna być tylko pierwsza strona formularza zawierająca dane osobowe  podatnika i oznaczenie urzędu skarbowego. Pozostałe strony zawierają dane o dochodach, które są poufne i nikt w UM Ząbki nie chce ich oglądać. Jeśli pobrałeś całe zeznanie podatkowe w pliku pdf i nie wiesz jak wyodrębnić pierwszą stronę, wydrukuj tylko pierwszą stronę zeskanuj ją lub wykonaj czytelne zdjęcie. Nie zapomnij o UPO. Pierwsza strona rocznego zeznania PIT i UPO mogą być przesłane w jednym pliku (pdf) lub w oddzielnych plikach PDF lub plikach graficznych – formularz wniosku na to pozwala. Niektóre formularze zeznań rocznych PIT np. PIT-16, PIT-28, PIT-53 czy też informacja rozsyłana przez ZUS PIT-40A zawierają kwoty na pierwszej stronie – przed wysłaniem obrazu pierwszej strony zamaż te kwoty lub wykadruj obraz Jeśli rozliczyłeś się z małżonkiem, który nie składa wniosku o kartę mieszkańca to przed wysłaniem skanu pierwszej strony lub zrobieniu zdjęcie powinieneś  zamazać jego dane na pierwszej stronie PIT. Również zamaż PESEL małżonka widoczny na UPO. 

 • Jestem obcokrajowcem i posiadam nadany numer PESEL czy we wniosku powinienem wpisać NIP czy PESEL?

  Jeśli wnioskodawca, będący obcokrajowcem posiada nadany numer PESEL wpisuje we wniosku numer PESEL, jeśli numer PESEL nie został jeszcze nadany wpisuje numer identyfikacji podatkowej NIP. 

 • Mam 22 lata, uczę się ale jednocześnie pracuje i samodzielnie rozliczam się z podatków – który wniosek powinienem wypełnić. 

  W takim wypadku należy wypełnić wniosek podstawowy. Osoby wieku 18-26 lat kontynuujące naukę i nie osiągające samodzielnie  dziedziczą uprawnienie od jednego z rodziców do czasu dopóki kontynuują naukę. 

 • Dwa tygodnie temu złożyłam wniosek za pośrednictwem serwisu www.jestemzzabek.pl o przyłączenie do programu Karty Mieszkańca Jestem z Ząbek oraz o wydanie karty fizycznej. Nic się nie dzieje, wnioski mają  status oczekiwanie na dostarczenie dokumentów.

  Składając wniosek musiała Pani zaznaczyć w złożonym wniosku jedną lub obie opcje: 

  1) „Zaznasz jeśli okażesz potrzebne dokumenty osobiście w urzędzie”;

  2) „Zaznacz jeśli chcesz potwierdzić tożsamość osobiście w urzędzie”.

  To oznacza, że oczekujemy Pani w urzędzie w celu okazania dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia złożonych wniosków. Po ich okazaniu i pozytywny rozpatrzeniu karta zostanie przesłana Pocztą. Do czasu ich przedstawienia, wniosek nie będzie procedowany i karta nie zostanie wyrobiona. Złożenie wniosku przez internet z zaznaczeniem jednej z powyższych opcji, powoduje, że procedura jest podobna jak złożenie wniosku papierowego w urzędzie – jedyna różnica, że nie musimy przepisywać danych do systemu z wniosku papierowego i skanować zdjęcia. Te dane już tam są.

 • Składając wniosek przez internet zaznaczyłem opcje że "dostarczę i okażę potrzebne dokumenty osobiście". Jednak zmieniłem zdanie, chciałbym załatwić sprawę całkowicie przez Internet. 

  W takim razie powinien Pan wycofać złożony wniosek lub wnioski i złożyć je ponownie z kompletem potrzebnych załączników.

 • Czy mogę otrzymać nową kartę „Jestem z Ząbek” na podstawie potwierdzenia złożenia ZAP-3 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.

  Nie, przedłożenie potwierdzenia złożenia w US Wołomin zgłoszenie aktualizacyjnego ZAP-3 informującego US o zmianie miejsca zamieszkania aktualnie nie upoważnia do uczestniczenia w programie karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” i do otrzymania nowej karty. Wymagamy potwierdzenia rozliczenia rocznego PIT za  rok ubiegły ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach.

 • Jestem emerytem nie rozliczałem PITu w US czy mogę otrzymać kartę 

  Każdy emeryt i rencista otrzymujący świadczenia od polskiego organu emerytalno-rentowego otrzymuje pocztą na początku roku PIT-40A/11A „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego”. Wystarczy załączyć skan pierwszej strony tego dokumentu lub okazać pierwszą stronę PIT40A/11A na którym będzie figurował adres zamieszkania w Ząbkach – to będzie podstawa do przyznania uprawnień wynikających z programu i wydania karty.

 • Nie składałem PITu osobiście, rozliczył mnie Urząd Skarbowy skąd mam mieć PIT formularz PIT i UPO

  Formularz PIT i UPO można pobrać z systemu e-pit. Aby się zalogować trzeba mieć profil zaufany lub znać podstawowe dane osobowe i podatkowe.

  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 • Składałem deklaracje PIT w formie interaktywnego formularza pobranego z serwisu e-deklaracje skąd mogę pobrać UPO

  Aby pobrać UPO trzeba skorzystać z formularza UPO 

  https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac...

 • Jestem przedsiębiorcą, uzyskuję dochody tylko z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, rozliczam się formularzem PIT 36L (formularz bez pola z adresem zamieszkania) czy mogę otrzymać na tej podstawie kartę ? Czy potrzebuję przedstawić zaświadczenie z US?

  Mieszkaniec i zarazem przedsiębiorca może zostać dołączony do programu Karty Mieszkańca jeśli PIT-36L został złożony do US Wołomin (potwierdza to UPO lub pieczęć na wpływowa na kopi zeznania) oraz spełniony jest jeden z dodatkowych warunków:

  1) taki podatnik jest zameldowany na pobyt stały w Ząbkach; 

  2) adres głównego miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji zgłoszone w CEIDG są w Ząbkach.

  W pozostałych przypadkach konieczne będzie okazanie zaświadczenia z US zawierającego wskazanie miejsca zamieszkania podatnika podatku dochodowego w Ząbkach 

 • Czy mogę otrzymać nową kartę „Jestem z Ząbek” jak jestem zameldowany na stałe w Ząbkach?

  Sam meldunek na pobyt stały czy czasowy nie jest wystarczający do otrzymania nowej karty. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie i otrzymania nowej karty jest rozliczenie podatku za rok ubiegły w US Wołomin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach. Jeśli ktoś, kto jest zameldowany na pobyt stały rozliczył podatek na rzecz Ząbek, otrzyma kartę ważną 2 lata. 

 • Jestem obcokrajowcem, emerytem od wielu lat zameldowanym w Ząbkach, otrzymuję świadczenia emerytalne z organu emerytalnego kraju pochodzenia, które są  nieopodatkowane w Polsce. Płacę podatki lokalne i opłatę za śmieci w Ząbkach. Czy mogę mieć przyznane uprawnienia wynikające z programu i otrzymać kartę?

  Niestety, podstawą uczestnictwa w programie jest rozliczanie podatku dochodowego, w taki sposób aby jego część ok. 40 proc. trafiało do budżetu miasta. Czyli rozliczanie dochodów w polskim organie podatkowym, złożenie rocznego zeznania PIT w US Wołomin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach.

 • Na jaki okres jest ważna karta mieszkańca?

  W przypadku osoby niezameldowanej na pobyt stały, uprawnienie do Programu jest nadawane na okres 12 miesięcy od zaakceptowania wniosku. W przypadku osób, które oprócz opłacenia podatku, są zameldowane na pobyt stały, uprawnienie jest przyznawane na 24 miesiące. Karta identyfikuje nas w systemie a system potwierdza czy jesteśmy uprawnieni przywilejów wynikających z programu czy nie. Przed upływem okresu ważności powinniśmy ponownie zgłosić się z deklaracją PIT za rok poprzedni w celu przedłużenia okresu ważności naszego udziału w Programie Karta Mieszkańca, karty nie wymieniamy - zostaje ta sama.

 • Czy można mieć jednocześnie kartę fizyczną i wirtualną?

  Tak, każdy uczestnik programu karta mieszkańca może używać karty wirtualnej na jednym urządzeniu jednocześnie. Ponadto może mieć jedną aktywną kartę zbliżeniową jestem z Ząbek.

 • Czy jeśli będę korzystał tylko z karty wirtualnej muszę załączyć do wniosku zdjęcie.

  Tak, Karta mieszkańca „Jestem z Ząbek” jest dokumentem spersonalizowanych i imiennym niezależnie od formy, w jakiej funkcjonuje (fizyczna czy wirtualna). Karta niezależnie czy fizyczna czy wirtualna powinna umożliwić zidentyfikowanie czy posługuje się nią użytkownik, dla którego została wydana, bez potrzeby okazywania dodatkowych dokumentów. Osoby uprawnione, np. kontrolerzy uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji w razie wątpliwości będą mogli wyświetlić na swoim urządzeniu fotografię użytkownika weryfikowanej karty wirtualnej lub karty fizycznej o ile wydrukowane na niej zdjęcie będzie nieczytelne i nie umożliwi poprawnej identyfikacji użytkownika. 

 • Czy muszę wymienić starą zieloną kartę mieszkańca?

  Stare karty będą ważne do 30 września 2020 r.. Jeśli jesteś osobą uprawnioną i po 30 września chcesz nadal korzystać z profitów jakie daje Program Karta Mieszkańca” Jestem z Ząbek” powinieneś zawnioskować o nową kartę. Starej nie musisz oddawać, zostaw sobie na pamiątkę lub zniszcz i wyrzuć do odpadów na tworzywa sztuczne. 

 • Co powinienem zrobić, kiedy zgubiłem lub ukradziono mi zbliżeniową kartę mieszkańca.

  Kartę zgubioną lub skradzioną można zablokować z poziomu konta użytkownika w portalu jestemzzabek.pl. Fakt utraty karty można też zgłosić emailem (z adresu podanego przy rejestracji) lub telefonicznie do punktu obsługi karty w Urzędzie Miasta Ząbki. Po zablokowaniu karty 11 cyfrowy numer karty umieszczony na rewersie karty identyfikujący kartę w systemie biletowym ZTM Warszawa jest przekazywany do ZTM Warszawa w celu zablokowania karty – karta przestaje być rozpoznawana przez system ZTM. 

 • Na zgubionej karcie mieszkańca był zakodowany długookresowy bilet ZTM co muszę zrobić aby odzyskać pieniądze za niewykorzystaną część biletu lub zakodować pozostałą część biletu na nowej karcie mieszkańca. 

  Karta mieszkańca jest identyfikowana w systemie biletowym ZTM za pomocą 11 cyfrowego numeru umieszczonego na jej rewersie, oraz numerze zakodowanym chipie. Użytkownik zgubionej, skradzionej lub uszkodzonej karty mieszkańca powinien wystąpić do UM Ząbki o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że był użytkownikiem karty mieszkańca (ze wskazaniem jej 11 cyfrowego numeru) oraz że jest obecnie użytkownikiem nowej karty mieszkańca o nowym 11 cyfrowym numerze. Na podstawie takiego zaświadczenia Punkt Obsługi Pasażera ZTM przeniesie niewykorzystaną część biletu na nową kartę lub dokona zwrotu za niewykorzystaną część biletu zgodnie z obowiązującymi w ZTM zasadami. 

 • Otrzymałem list z kartą zbliżeniową „Jestem z Ząbek” czy od razu mogę już z niej korzystać?

  Karta odebrana w urzędzie jest od razu aktywna, karta przesłana listownie wymaga aktywacji. Można zrobić to przez portal po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce moje karty, należy wybrać opcję aktywacja i wpisać 7 cyfrowy numer otrzymanej karty widoczny pod kodem kreskowym, aby ją aktywować. Aktywacja karty możliwa jest również przez telefon do biura obsługi karty. 

 • Składałem wniosek w urzędzie, otrzymałem kartę listem jak ma się zalogować na stronę jestemzzabek.pl lub do aplikacji mobilnej ?

  Należy wejść na stronę www.jestemzzabek.pl w  zakładkę logowanie i wybrać opcję „przypomnienie hasła” następnie trzeba podać swój email lub numer telefonu, który podaliśmy na wniosku. Otrzymamy email z linkiem lub kod sms w celu potwierdzenia że to my wnioskujemy o ustawienie hasła Należy ustawić nowe hasło. Dane logowania na stronie i w aplikacji są takie same.

 • Czy jeśli nie przedłużę karty przed upływem ważności, to czy mogę to zrobić później?

  W przypadku karty wirtualnej nie ma to znaczenia, w przypadku karty fizycznej, z chwilą utraty uprawnienia do korzystania z Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” 11 cyfrowy numer karty umieszczony na rewersie jest blokowany w systemie Zarządu Transportu Miejskiego i ta konkretna karta nie będzie już uprawniała do skorzystania z oferty w ramach biletu metropolitalnego tj. zakupów biletów ze zniżką dedykowanej mieszkańcom Ząbek. Zablokowanie karty dla oferty biletu metropolitalnego jest nieodwracalne. Jeśli użytkownik karty po udokumentowaniu, że jest nadal uprawniony do uczestniczenia w programie i używania karty mieszkańca będzie chciał korzystać z dopłat do biletów musi wymienić kartę i uiścić z tym związaną opłatę. Jeśli jednak użytkownikowi nie zależy na dopłatach do biletu ZTM ze strony miasta, to w pozostałych obszarach i funkcjach taka karta zbliżeniowa może nadal funkcjonować po ponownym przystąpieniu użytkownika do programu karty mieszkańca.

 • Jaką rolę pełni karta mieszkańca (wirtualna lub fizyczna).

  Karta identyfikuje użytkownika programu, w systemie przed partnerem lub kontrolerem w środkach komunikacji, to system karty, po jej zeskanowaniu poprzez aplikację, lub wprowadzenie kodu potwierdzającego przez stronę www (przez partnera) w trybie on-line potwierdzenia, czy mamy prawo do usług, ulg u danego partnera wnikających ze wszystkich programów do których jesteśmy przypisani. Sformułowaniem „ważność karty” jest pewnym uproszczeniem. Istotna jest czy nadal jesteśmy uprawnieni do korzystania z danego programu. 

 • Składając wniosek papierowy zaznaczyłem opcję „że nie będę korzystał z portalu jestemzzabek.pl i karty wirtualnej w komórce” ale zmieniłem zdanie, co powinienem zrobić?

  Pańskie konto w systemie istnieje, tylko nie ma ustawionego hasła logowania. Jeśli przy rejestracji podał Pan adres email lub nr telefonu komórkowego wystarczy, że skorzysta Pan z opcji przywrócenia hasła. Jak na koncie nie ma przypisanego adresu email lub nr telefonu, konieczna będzie wizyta w punkcie obsługi karty aby te dane uzupełnić. 

 • Jakie funkcje oferuje aplikacja mobilna.

  Aplikacja mobilna na obecny etapie jej rozwoju oferuje system autoryzacji kodem potwierdzenia, kartę wirtualną, informacje o ofertach, wydarzeniach partnerów oraz aktualnościach. Ponadto możemy sprawdzić stan punktów w programach lojalnościowych u partnerów, którzy z takich programów korzystają. Część zakładek na razie jest pusta, ale za a kilka tygodni zakładki promocje i wydarzenia się zapełnią. Po wejściu w „kartę wirtualną” widzimy miniaturę zdjęcia użytkownika karty, informację o programach do których użytkownik karty należy i datach ważności uprawnień. Karta wirtualna posiada indywidualny numer inny od karty fizycznej, wyświetla go w postaci kodu kreskowego lub kodu QR, może nadać kod za pomocą transmisji bliskiej NFC.

  Aplikacja mobilna ma również część przeznaczoną dla partnerów, która umożliwia m.in. skanowanie karty czy weryfikację kodu potwierdzenia. Aby mieć dostęp do części "granatowej aplikacji", trzeba być uprawnionym pracownikiem partnera programu. Przewidujemy rozwój aplikacji mobilnej i rozbudowę o nowe funkcje informacyjne oraz usługi.

 • Do czego służy kod potwierdzenia i kiedy należy go używać.

  Kod potwierdzenia jest dynamicznym systemem potwierdzania tożsamości wprowadzonym w systemie karty mieszkańca. Po wybraniu tej opcji, osobie uprawnionej wyświetli się jednorazowy, wygenerowany losowo, 5 cyfrowy kod, który możemy użyć przez 5 minut od wygenerowania. Jest to rozwiązanie podobne do tokenów używanych do potwierdzania przelewów w banku lub przy płaceniu „Blikiem”. Partner może potwierdzić tożsamość i uprawnienia użytkownika karty wpisując ten kod do formularza na stronie www lub w odpowiednim polu części firmowej aplikacji mobilnej. 

  Kod jest istotny, gdy partner nie ma możliwości zeskanowania karty i korzysta z interfejsu www systemu do weryfikacji kary, a w otoczeniu są inne osoby, gdzie lepiej nie dyktować na głos numeru karty, wtedy można bezpiecznie dyktować jednorazowy kod potwierdzenia. Kod potwierdzenia będzie miał zastosowanie przy obsłudze zdalnej lub automatycznej tam gdzie istotnej jest potwierdzenie, że z uprawnień korzysta właściwa osoba, a nie ktoś kto zapamiętał numer czyjejś karty lub np. wykonał zdjęcie czyjejś karty i próbuje się nim posłużyć. W miarę rozwoju systemu karty i rozbudowywania go o nowe zastosowania w obszarze tzw. smartcity funkcja autoryzacji kodem potwierdzenia będzie miała coraz więcej obszarów zastosowań 

 • Jestem partnerem akcji zniżka za dowód, chciałbym dołączyć jako partner nowego programu karty mieszkańca jak mam to zrobić. 

  Wkrótce skontaktujemy się z dotychczasowymi partnerami akcji zniżka za dowód przedstawimy możliwości nowego systemu i warunki współpracy. Jeśli do tej pory nie oferowałeś zniżek mieszkańcom, a chciałbyś zacząć skontaktuj się z nami kontakt@jestemzzabek.pl