Aktualności

Karta dla dziecka przez internet – to proste.

21.08.2020 r.

Jak dołączyć dziecko do programu Karta Mieszkańca bez wychodzenia z domu, jak zawnioskować o kartę zbliżeniową oraz zarządzać kontem dziecka ? Przećwiczmy to z Martą i jej córką Olą.

Warunkiem ubiegania się o kartę mieszkańca dla dziecka jest uczestnictwo w programie „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego (potwierdzone rozliczeniem PIT za rok ubiegły ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach). W jaki sposób złożyć wniosek przez internet aby otrzymać kartę pisaliśmy tutaj.

Jeśli wniosek o udział w Programie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka został zaakceptowany w zakładce „Moje Programy i Ulgi” widnieje ikona programu „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” i na stronie uaktywnia się zakładka „Moja Rodzina”

Dziecko w systemie dziedziczy uprawnienia do Programu Karty Mieszkańca od jednego z rodziców do osiągnięcia pełnoletności lub nawet dłużej, pod warunkiem że kontynuuje naukę (o tym piszemy tutaj).

Dodajemy dziecko do systemu i łączymy ze swoim kontem

Aby dodać dziecko i powiązać je ze swoim kontem należy w zakładce „Moja Rodzina” wybrać opcję „Wyślij wniosek o powiązane konta dziecka”. 

Otworzy się nam formularz, w którym musimy wprowadzić dane dziecka takie jak PESEL, datę urodzenia oraz zdjęcie (zdjęcie musi być aktualne oraz spełniać pozostałe wymogi co do zdjęć).

W przypadku gdy dziecko ma inne nazwisko, niż wnioskujący rodzic lub opiekun, konieczne jest załączenie skanu dokumentu potwierdzające pokrewieństwo lub prawo opieki (np. skrócony akt urodzenia). 

Formularz daje nam możliwości utworzenia konta użytkownika dla dziecka w systemie lub powiązanie istniejącego już wcześniej konta założonego dla dziecka. W tym drugim przypadku musimy podać login tego istniejącego konta (adres email lub numer telefonu).

System automatycznie wypełni dane wnioskodawcy (rodzica), powinniśmy sprawdzić czy są aktualne i ew. je poprawić. Po wypełnieniu formularza wysyłamy wniosek i oczekujemy na jego akceptację przez urzędnika.

Po akceptacji, w przypadku gdy jednocześnie zawnioskowaliśmy o utworzenie konta dla dziecka, procedura dodania dziecka do systemu i powiązania z naszym kontem jest już zakończona, pozostanie nam tylko zaakceptowanie w imieniu dziecka zgód i oświadczeń niezbędnych do korzystania z systemu karty.

W przypadku łączenia z istniejącym wcześniej kontem, czeka na jeszcze jeden krok, nasze dziecko powinno zalogować się na swoje konto i zaakceptować zaproszenie.

Procedura wymaga wpisania daty urodzenia – takiej samej jaką wpisał rodzić w złożonym wniosku.

Opisana powyżej procedura powiązania konta jest identyczna również w przypadku osób pełnoletnich nieosiągających dochodów i kontynuujących naukę do ukończenia 26 roku życia – takie osoby aby korzystać z Programu muszą jeszcze potwierdzić fakt pobierania nauki – o tym piszemy tutaj.

Zakładka „Moja Rodzina”.

W zakładce „Moja Rodzina” dostępne są następujące podzakładki:

  • „Członkowie rodziny”- gdzie widzimy kto jest rodzicem (lub opiekunem) i przypisane do niego dzieci. W przypadku dzieci niepełnoletnich rodzic ma możliwość edycji ich konta.
    System karty mieszkańca nie zbiera danych o pozostałych relacjach rodzinnych bo takie informacje są zbędę do funkcjonowania programu i przyznawania uprawnień dlatego nie ma możliwości powiązania konta żony, babci, wnuka itp.

  • „Wnioski” – gdzie widzimy listę wniosków obecnie procedowanych i archiwalnych jakie złożyliśmy w imieniu naszych dzieci.

  • „Karty” – tutaj widzimy karty wirtualne dzieci, listę kart fizycznych ich status oraz możemy zawnioskować o kartę fizyczną (zbliżeniową) dla naszego dziecka.

  • „Programy i ulgi” – wykaz programów w których uczestniczą dzieci (na chwilę obecną jest to tylko Program Karta Mieszkańca ale nie wykluczamy że pojawią się kolejne programy w których po spełnieniu określonych warunków będzie można uczestniczyć i uprawnienia z nich wynikające będzie można dokumentować identyfikując się w systemie jedną kartą mieszkańca)

„Zgody” w tym miejscu w imieniu naszych dzieci akceptujemy Regulaminy i zgody na przetwarzanie danych niezbędne do korzystania funkcjonalności systemu karty mieszkańca.

Edycja konta dziecka.

To rodzicowi zostawiamy decyzję od jakiego wieku pozwoli swojemu dziecku na korzystanie z karty wirtualnej w komórce i ze strony. Rodzic może przypisać lub zmienić dane logowania login (email, nr telefonu lub login przydzielony przez system przy tworzeniu konta dla dziecka) oraz ustawić hasło logowania. Jest też dostępny wniosek o zmianę danych osobowych dziecka oraz możemy usunąć konto dziecka z systemu. Mamy również możliwość wylogowania dziecka ze wszystkich urządzeń przenośnych na których jest zalogowane w aplikacji. Jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, w razie utraty telefonu.

Aby wprowadzić zmiany na koncie dziecka rodzic musi je potwierdzić wpisując swoje hasło logowania.

Od wieku 16 lat dziecko zyskuje możliwość edycji swojego konta, ale do pełnoletności również rodzic zachowuje taką możliwość. Od 18 roku życia, edycja konta jest możliwa tylko przez jego użytkownika.

 

Wnioskujemy o kartę zbliżeniową dla dziecka.

W zakładce Karty mamy dostępny wniosek o wydanie karty fizycznej dla dzieci.

Wniosek jest bardzo prosty, wystarczy go zaakceptować, wtedy na karcie zostanie wydrukowane zdjęcie jakie zostało załączone do wniosku o dołączenie dziecka do naszego konta.

Wniosek o kartę fizyczną daje możliwość podmiany zdjęcia dziecka w systemie. Zmienione zdjęcie zostanie wydrukowane na karcie fizycznej oraz będzie prezentowane na karcie wirtualnej. W przypadku, gdy dziecko miało już wydaną kartę zbliżeniową, trzeba określić powód wnioskowania o kolejną (np. zgubienie lub zniszczenie) i załączyć dowód opłaty (15 zł płatne na rachunek główny Miasta Ząbki). Ponieważ można posiadać tylko jedną aktywną fizyczną kartę mieszkańca,wcześniejsza karta zostanie zablokowana zarówno w funkcjonalności karty mieszkańca jak również w systemie Warszawskiej Karty Miejskiej (systemie biletowym ZTM Warszawa).

Po złożeniu wniosku i jego akceptacji go przez urzędnika karta fizyczna pojawi się w w podzakładce „Karty”.

Gdy status karty fizycznej zmieni się na „Do aktywowania” koperta z kartą dziecka w ciągu kilku dni powinna znaleźć się w naszej skrzynce na listy. Taka karta wymaga aktywacji.