Aktualności

Karta dla studenta i maturzysty.

21.08.2020 r.

Karta dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę ? Da się to zrobić przez internet ale trzeba trochę poklikać.

Jeśli osoba pełnoletnia ucząca się osiągnęła dochody w 2011 r. i rozliczyła podatek dochodowy - złożyła PIT (np. PIT-37) za 2021 rok ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach powinna wypełnić standardowy wniosek o dołączenie do Programu Karta Mieszkańca.

Natomiast osoba pełnoletnia do ukończenia 26 roku życia, która nie osiąga dochodów i kontynuuje naukę (jest uczniem lub studentem) może uzyskać kartę mieszkańca na podstawie uprawnień rodzica.

Warunkiem otrzymania karty jest to, aby jeden z rodziców osoby uczącej się posiada uprawnienia do Programu i był już zarejestrowany w systemie – czyli posiadał nową kartę Jestem z Ząbek.

Po kolei:

  • Osoba pełnoletnia ucząca się powinna założyć sobie konto na portalu www.jestemzzabek.pl.
  • Rodzic posiadający zweryfikowane uprawnienia do Programu powiien zawnioskować o powiązanie konta pełnoletniego dziecka ze swoim kontem. Po akceptacji wniosku przez urzędnika, wymagana jest zgoda na dołączenie ze strony uczącego, pełnoletniego dziecka. Procedurę powiązania konta opisaliśmy tutaj.

Standardowo powiązanie konta umożliwia dziedziczenie uprawnień do programu tylko od rodzica do ukończenia 18 roku życia aby móc dziedziczyć to uprawnienie dłużej, nawet do 26 roku życia, konieczne jest udokumentowanie pobierania nauki, co wymaga złożenia wniosku o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat.

 

Wniosek o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat.

Tym wnioskiem dokumentujemy fakt kontynuacji nauki. Akceptacja tego wniosku przez urzędnika powoduje podniesienie granicy wiekowej, do której osoba kontynuująca naukę dziedziczy uprawnienie do Programu od swojego rodzica tj. do następnych swoich urodzin. Wniosek jest widoczny dla osób pełnoletnich, mających powiązane konto z rodzicem i nie mających własnych uprawień do programu Karta Mieszkańca.

 

 

 

Wniosek o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat jest bardzo prosty, wypełnijmy go razem z Olą - na potrzeby niniejszego przykładu nasza Ola Ząbkowska musiała szybko wydorośleć.

 

Pierwsza część wniosku – dane wnioskodawcy są wypełnione automatycznie danymi z bazy, powinniśmy uzupełnić brakujące informacje oraz poprawić nieaktualne.

Na końcu załączamy dokumenty potwierdzające naukę – może to być skan lub czytelne zdjęcie legitymacji szkolnej, studenckiej lub aktualne zaświadczenie z jednostki edukacyjnej, potwierdzającej fakt pobierania nauki.

Po akceptacji tego wniosku przez urzędnika, gdy mamy aktywne powiązanie konta z rodzicem i rodzic posiada uprawnienia do programu Karta Mieszkańca w zakładce „Moje Programy i Ulgi” osoby uczącej się powinna pojawić się ikona programu. Taka osoba może wtedy używać karty wirtualnej i złożyć wniosek o kartę fizyczną.

 

 

Pamiętajmy o terminach .

Aby zachować ciągłość uprawnień do programu, gdy kontynujemy naukę i nie osiągamy własnych dochodów, taki wniosek trzeba składać przed każdymi kolejnymi urodzinami do ukończenia 26 roku życia. W tym okresie również rodzic od którego uprawenia są dziedziczone musi mieć ciągłość uprawnień tj. rozliczać w kolejnych latach podatek dochodowy ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach i przedłużać ważność udziału w programie Karta Mieszkańca. Przerwanie ciągłości uprawnień oznacza m.in. dezaktywację karty fizycznej – co w przypadku funkcjonalności Warszawskiej Karty Miejskiej i uprawnień do biletu metropolitalnego jest procedurą nieodwracalną.

Ponowne skorzystanie z biletu metropolitalnego będzie wymagało wystąpienia o nową kartę zbliżeniową – której wydanie będzie już płatne.