33%

Ząbkowski Bilet Metropolitalny - dopłaty do biletów ulgowych ZTM ważnych w II strefie biletowej

W ramach oferty uczestnik Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek" może zakupić i zakodować na karcie mieszkańca w formie fizycznej następujące bilety okresowe ulgowe ZTM z 33 % zniżką. 1. Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 : a) bilet 30 dniowy ulgowy w cenie 60 zł (cenna regularna 90 zł, dopłata miasta Ząbki 30 zł), b) bilet 90 dniowy ulgowy w cenie 165 zł (cena regularna 230 zł, dopłata miasta Ząbki 65 zł). 2. Bilety oferty Warszawa + ważne tylko w 2 strefie biletowej (NIE OBOWIĄZUJĄ na obszarze m.st. Warszawy oraz w autobusach ZTM kursujących w Ząbkach ): a) bilet 30 dniowy ulgowy w cenie 36 zł (cenna regularna 56 zł, dopłata miasta Ząbki 20 zł), b) bilet 90 dniowy ulgowy w cenie 106 zł (cena regularna 141 zł, dopłata miasta Ząbki 35 zł). W celu zakupu biletu ze zniżką należy zgłosić się do punktu obsługi pasażera ZTM z nową spersonalizowaną kartą mieszkańca w formie fizycznej ( plastikowej karty zbliżeniowej - biały wzór ) i poprosić o sprzedanie biletu metropolitalnego (z dopłatą Ząbek). Oferta Warszawa+ (bilet metropolitalny) dotyczy biletów ważnych w II strefie biletowej ZTM. W przypadku Ząbek druga strefa biletowa dotyczy tylko pociągów Kolei Mazowieckich, którymi można jeździć na podstawie biletów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM z przystanku PKP Ząbki. Komunikacja autobusowa ZTM w Ząbkach kursuje w I strefie biletowej, gdzie obowiązują tańsze bilety oczywiście jest to związane z odpowiednio wyższymi dopłatami z budżetu Ząbek do przejazdów tych autobusów. Oferta biletu metropolitarnego w Ząbkach jest skierowany do osób, które regularnie korzystają z dojazdów pociągiem ze stacji PKP Ząbki w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM i które są uprawnione do ulgi (50%) według taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM) oraz są uczestnikami nowego „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” - czyli zamieszkują w Ząbkach i część płaconego przez nich lub ich rodziców podatku dochodowego zasila budżet miasta czym przyczyniają się do rozwoju Ząbek. Do skorzystania z dopłat konieczne jest posiadanie nowej karty mieszkańca w formie fizycznej i posiadanie ważnego uprawnienia czyli bycie Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek lub dziedziczenie tego uprawnienia od jednego z rodziców. W praktyce z biletu metropolitalnego skorzystają ząbkowscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i doktoranci do ukończenia 26 roku życia dojeżdżający do miejsc nauki w Warszawie, w Zielonce czy w Wołominie. Uczniowie dojeżdżający do Warszawy mogą zakupić bilet 30 dniowy ważny na I i II strefę za 60 zł, a bilet 90 dniowy za 165 złotych. Uczeń z Ząbek uczęszczający do zespołu szkół w Zielonce będzie mógł zakupić bilet 30 dniowy ważny tylko na II strefę za 36 zł lub 90 dniowy za 106 zł (UWAGA taki bilet nie uprawnia do przejazdów komunikacją ZTM w Warszawie oraz autobusami ZTM kursującymi w Ząbkach !). Ząbkowski bilet metropolitalny będzie obowiązywał również we wszystkich liniach lokalnych L-xx kursujących w gminach podwarszawskich, których organizatorem jest ZTM Warszawa.

Miejsce

Ząbkowski Bilet Metropolitalny - dopłaty do biletów ulgowych ZTM ważnych w II strefie biletowej

  • 01.09.2020 - 31.12.2023.

  • Wielkość obniżki: 33%