Aktualności

„Przedłużanie karty” mieszkańca Jestem z Ząbek.

20.03.2022 r.

Jak przedłużyć ważność swojego Programu Jestem z Ząbek na kolejne 12 lub 24 miesiące

Już blisko 4 lata funkcjonuje nowy nowy Program Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” i związane z nim karty wirtualne w komórce oraz białe karty zbliżeniowe będące również nośnikiem biletów ZTM Warszawa. 30 listopada 2020 r.  pożegnaliśmy stare, zielone karty mieszkańca, obecnie one nie uprawniają już do niczego i mają już tylko wartość sentymentalną lub kolekcjonerską.

Cechą nowego Programu Karty Mieszkańca jest to, że uprawnienia z nim związane uzależnione są od faktu rozliczania podatku dochodowego na rzecz Ząbek i są przyznawane na czas określony tj 12 lub 24 miesiące Gdy termin ważność Programu upływa, trzeba go przedłużać. Ważność uprawnień do Programu jest zapisana w systemie elektronicznym. Na nowej karcie fizycznej nie znajdziemy wydrukowanej daty ważności i przy przedłużaniu uprawnień nie trzeba jej wymieniać.

Uprawnienia mieszkańca wynikające z Programu, czyli uprawnienia do zniżek czy bezpłatnych przejazdów ząbkobusami oraz bezpłatnego parkowania są przechowywane i weryfikowane w systemie elektronicznym po zeskanowaniu karty tzw. weryfikacja on-line. Dzięki fotografii przechowywanej w systemie partner lub kontroler w autobusie jest w stanie sprawdzić, czy kartą posługuje się osoba dla której została wydana.

Codziennie kolejnym osobom, którzy otrzymali nowe karty na podstawie PIT (bez meldunku na pobyt stały) upływa 12 miesięczny okres ważności programu lub z meldunkiem na pobyt stały 24 miesięczny okres ważności. W celu zachowania zniżek i uprawnień powinni go przedłużyć. Poniżej piszemy jak to zrobić.

W celu zachowania przejrzystości i zwięzłości przekazu w tytule i dalszej części niniejszego tekstu oraz w informacjach przesyłanych mieszkańcom posługujemy się pewnym uproszeniem, skrótem myślowym, czyli sformułowaniem „przedłużenie ważności karty” chociaż de facto przedłużamy swój udział w programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek, a nie samą kartę, która jest tylko identyfikatorem użytkownika w systemie.

Do przedłużenia udziału w Programie (karty) potrzebujemy kopii rozliczenia rocznego PIT za rok poprzedni (obecnie za 2023 który rozliczamy w 2024 r.) wraz z potwierdzeniem, że został on złożony w US Wołomin lub zaświadczenia z urzędu skarbowego w Wołominie (z adresem podatnika) potwierdzającego fakt rozliczenia rocznego podatku z zadeklarowanym miejscem zamieszkania w Ząbkach. Rozliczeniem rocznym podatku są formularze, które w tytule mają słowo „zeznanie” np. PIT 37 lub PIT-36. W przypadku emerytów i rencistów może być to PIT-45A  (rozliczenie podatku przez organ emerytalno - rentowy)
Rozliczeniem rocznym nie jest informacja pracodawcy o uzyskanych dochodach czyli PIT-11 !

Ważność Programu możemy przedłużyć zgłaszając się z do punktu obsługi karty w Urzędzie Miasta (wejście C, pokój nr 17 – trzeba wziąć numerek w biletomacie). Okazując urzędnikowi pierwszą stronie kopi zeznania PIT za 2023 r. wraz prezentatą urzędu skarbowego w Wołominie lub gdy rozliczaliśmy się prze internet to PIT i UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), nasz program (karta) zostanie przedłużona na poczekaniu.

Program (kartę) można przedłużyć również przez internet bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony jestemzzabek.pl.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań dotyczące przedłużania Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek (przedłużania karty).

Skąd mam wiedzieć kiedy kończy się ważność Programu (karty) czy otrzymam informację lub przypomnienie w tej sprawie ?

Informację o pierwszym terminie ważności była wydrukowana na liście, który otrzymałeś/aś wraz z nową kartą fizyczną (była pod kartą). Ponadto ważność Programu (karty) można sprawdzić:

  • na swojej karcie wirtualnej po zalogowaniu w aplikacji mobilnej „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” . Jeśli zamiast daty ważności widzimy tam napis „nieaktywna” to oznacza, że ważność naszego programu (karty) upłynęła lub w przypadku pierwszego wniosku o dołączenie do Programu – nasz wniosek papierowy nie został wprowadzony do systemu lub wniosek internetowy nie został jeszcze rozpatrzony np. został zwrócony „do poprawy” lub czeka na uzupełnienie. Taka sytuacja występuje gdy składając wniosek zaznaczyłeś/aś, że okażesz jeden z wymaganych dokumentów osobiście w urzędzie;

 

  • po zalogowaniu na swoim koncie na stronie jestemzzabek.pl w zakładce „Moje konto” -> „Moje Programy”.

Na adres email lub/i numer telefonu komórkowego podane przy rejestracji konta na stronie jestemzzabek.pl lub we wniosku papierowym złożonym w Urzędzie są wysłane automatyczne komunikaty o zbliżającym się końcu ważności Programu (karty). Pierwszy email z informacjami otrzymamy na 45 dni przed końcem, kolejne na 15 i 7 dni. SMS przypominający zostanie wysłany na 10 i 3 dni przed końcem naszego Programu oczywiście o ile wcześniej nie przedłużymy naszych uprawnień. W emailu, gdzie nie ogranicza nas liczba znaków wiadomości możemy zawrzeć więcej szczegółów informacji niż w krótkiej wiadomości SMS dlatego zalecamy aby na koncie użytkownika w systemie był wprowadzony zarówno adres email jak i numer telefonu komórkowego co usprawni przepływ informacji.

Od kwietnia 2022 r. możesz sprawdzić ważność karty jednym z parkomatów ustawionych na terenie Ząbek.

Na ile dni przed upływem terminu ważności mojego Programu (karty) mogę go przedłużyć ?

Możliwość przedłużenia ważności programu (karty) jest na 3 miesiące przed upływem ważności. Program jest przedłużany o 12 lub 24 miesiące licząc od końca dotychczasowego okresu – dlatego nie ma potrzeby zwlekania z przedłużeniem do ostatniej chwili. Pozwoli to zachować ciągłość ważność uprawnień. Przedłużenie na 24 miesiące dotyczy mieszkańców, którzy oprócz rozliczenia PIT za rok poprzedni w dniu przedłużania są zameldowani na pobyt stały w Ząbkach.

Jak przedłużyć Program (kartę) przez internet ?

Jest to bardzo proste. Wcześniej przygotujmy sobie pliki z pierwszą stroną PIT i z UPO (mogą to być pliki pdf, lub czytelne zdjęcia tych dokumentów w formacie jpg)

Po zalogowaniu się na swoje konto na stronie jestemzzabek.pl w zakładce „Moje wnioski” wybieramy ten sam wniosek co o dołączenie do programu tj. Wniosek o dołączenie do / przedłużenie Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. W przypadku przedłużania programu wniosek będzie bardzo uproszczony bo nie musimy podawać, które już są w systemie np. adresu zamieszkania, czy załączać fotografii. Wystarczy załączyć tylko plik z pierwszą stroną PIT i plik z UPO (oba dokumenty mogą być w jednym pliku pdf) oraz zaznaczyć aktualny status swojego meldunku w Ząbkach i złożyć wniosek klikając na odpowiedni przycisk. Jeśli nie będzie problemów z załączonymi dokumentami wniosek zostanie rozpatrzony w okresie do kilku dni roboczych, czasem jest to kilka godzni. Rozpatrzenie wniosku zostanie potwierdzone automatycznym emailem lub sms-em wysłanym przez system.

Przed złożeniem wniosku warto zweryfikować kompletność i aktualność naszych danych zapisanych na koncie użytkownika w systemie karty. W tym celu wchodzimy w zakładkę „Moje Konto” – „Edytuj swoje konto” gdzie możemy uzupełnić lub zmienić dane kontaktowe (email i nr telefonu), a kilkając na link „złóż wniosek o zmianę danych osobowych” możemy podejrzeć i ew. zaktualizować nasze dane osobowe w systemie lub zdjęcie. Aktualizując swoje dane osobowe - poza adresem zamieszkania, musimy dołączyć dokument potwierdzający nowe dane np. zmianę nazwiska.

Co z kartami dzieci, czy trzeba je przedłużać ?

Dzieci dziedziczą uprawnienia programu od rodzica z którym są powiązane w systemie, jeśli rodzic przedłuży ważność programu to karty nieletnich dzieci będą również ważne dłużej – tyle ile uprawnienia rodzica. Nie trzeba nic robić w tym zakresie. Przypominamy, że rodzic ma możliwość edycji konta swojego nieletniego dziecka. Może wprowadzić danych logowania ( adres email, numeru telefonu i ustawić dziecku hasło). Dzięki temu dziecko będzie mogło korzystać ze swojej karty w komórce. Rodzic może to zrobić w zakładce „Moja Rodzina” → Członkowie rodziny → edytuj konto dziecka.

Co z młodzieżą pełnoletnią uczącą się ?

To jest trochę bardzie skomplikowanie. Takie osoby do ukończenia 26 roku życia również mogą dziedziczyć uprawnienie wynikające z programu (i PITu) od jednego z rodziców ale pod warunkiem, że kontynuują naukę. Weryfikacja faktu kontynuacji nauki następuje co roku na podstawie legitymacji szkolnej (studenckiej) lub zaświadczenia ze szkoły i jest taka weryfikacja jest ważna do do kolejnych urodzin ucznia lub studenta.

W celu zachowania ciągłości uprawnień, przed 18-tymi i kolejnymi urodzinami uczeń lub student powinien zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek pt. „Wniosek o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat. W którym załączy skan/zdjęcie (awers i rewers) ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Osoby, zbliżające się do pełnoletności, które nigdy nie korzystały ze swojego konta na stronie jestemzzabek.pl powinny poprosić rodzica o ustawienie danych logowania (emalia i/lub numeru telefonu oraz hasła). Można to zrobić w zakładce Moja Rodzina. Po ukończeniu 18 roku życia rodzic nie będzie już mógł modyfikować ustawień konta swojego pełnoletniego dziecka. W takim przypadku celu otrzymania możliwości dostępu do swojego konta w systemie i korzystania z karty wirtualnej będą musieli udać się do punktu obsługi karty mieszkańca w Urzędzie. Nie należy zakładać kolejnego konta na stronie www.jestemzzabek.pl bo ono nie będzie miało przyznanych uprawnień.

W celu potwierdzenia faktu kontynuacji nauki legitymacje można okazać w punkcie obsługi karty w Urzędzie Miasta, gdzie zmiany na koncie zostaną wprowadzone na poczekaniu.

Jak mam się zalogować na swoje konto na stronie jestemzzabek.pl jeśli wcześniej składałem wniosek papierowy o dołączenie do programu i o kartę fizyczną. Czy muszę założyć sobie konto na stronie ? Jakie są mój login i hasło.

Każda osoba, która jest uczestnikiem programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” ma założone konto w systemie jestemzzabek.pl i nie trzeba zakładać kolejnego. Loginem do takiego konta jest adres email lub numer telefonu podany we wniosku (ten sam, na który otrzymaliśmy informację o kończącej się „ważności karty”. Urzędnik dodając użytkownika systemu z wniosku papierowego wygenerował hasło losowe nieznane nikomu, aby móc się zalogować trzeba zamienić je na własne. W  tym celu wchodzimy w zakładkę logowanie i dalej w „reset hasła”, wpisujemy adres email lub numer telefonu podany na wniosku. W przypadku emaila dostaniem link, który otworzy formularz do ustawienia hasła. Gdy wpisaliśmy numer telefonu otrzymamy sms z jednorazowym hasłem.

Co się stanie jak nie przedłużę ważności programu przed jego końcem. Czy mogę to zrobić później ?

Przedłużyć, a właściwie wznowić Program (kartę) możemy również po upływie ważności, ale to będzie wiązać się z przerwaniem ciągłości uprawnień wynikających z Programu. Szczególnie istotne jest to w przypadku korzystania z bezpłatnej komunikacji. O ile gdy okaże się, że Program się nam skończył i karta "nie zadziała" to co najwyżej nie skorzystamy ze zniżki na basenie, czy promocji u partnera karty lub zapłacimy za parkowanie wg. droższej traryfy. W razie kontroli w autobusie zostaniemy, gdy weryfikacja uprawnień będzie negatywna, zostaniemy potraktowani jak osoba podróżująca bez ważnego biletu i zostaniemy obciążeni opłatą dodatkową. Przerwanie ciągłości Programu ma konsekwencja dla osób korzystających z biletów metropolitalnych z dopłatą miasta Ząbki (biletów 30 lub 90 dniowych ulgowych ważnych w 2 strefie biletowej ZTM). Z chwilą utraty uprawnień uczestnika programu numer jego karty fizycznej jest przekazywany do Zarządu Transportu Miejskiego w celu zablokowania dla tej karty oferty „Warszawa Plus”. Ta operacja jet nieodwracalna. W przyszłości na taką kartę fizyczną bilet metropolitalny nie będzie mógł być sprzedany. Jeśli po przedłużeniu ważności programu po przerwie, ktoś będzie chciał kupować bilety metropolitalne z dopłatą Ząbek, będzie musiał wymienić kartę fizyczną na nową co wiąże się opłatą.

Co mam zrobić jak mam tylko starą zieloną kartę mieszkańca ?

Karty zielone nie obowiązują od 1 grudnia 2020 r. i nie uprawniają do ugl i bezpłatnych przejazdów Ząbkowską Komunikacją Miejską
Jeśli mieszkaniec rozliczył PIT za rok poprzedni został z adresem zamieszkania w Ząbkach należy zgłosić się z PITem, UPO, fotografią i dokumentem tożsamości do Punktu Obsługi Karty i złożyć wniosek o dołączenie do Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. Wniosek można złożyć też za pośrednictwem strony jestemzzabek.pl.