Aktualności

Ostatnie godziny aby zdobyć uprawnienia do nowej karty mieszkańca.

Nowa Karta Mieszkańca tylko za PITa.

To już ostatnie godziny na rozliczenie rocznego podatku dochodowego za 2019 rok lub złożenie korekty bez narażania się na kosekwencje. To również ostatnia szansa aby nabyć prawo do otrzymania nowej Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek" która, w odróżnieniu od poprzedniej będzie wydawana tylko osobom, które w rozcznym zeznaniu podatkowym wskazały adres zamieszkania w mieście Ząbki.  Takie zasady wydawania nowych kart określa uchwała Nr XIX/182/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 30.12.2019 r. poz. 15861)