Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033

03.07.2023 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZĄBKI na lata 2024-2033

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. . Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/664/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033.

Dokument dostępny jest pod adresem oraz w Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 26.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi
w terminie 
od 28 czerwca 2023 roku do 2 sierpnia 2023 roku w następujący sposób:

- w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, lub przesłać na adres: U rząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

- w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy: strategia@zabki.pl lub na adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Urzędu Miasta Ząbki: /zabki/SkrytkaESP
(formularz edytowalny do wydruku)

- w formie ankiety on-line znajdującej się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-fq9_JMdzuGjvg_EIvFiG0BN0sNa5PC8tf6JreJQMZy6-w/viewform

- podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 3 lipca 2023 r. w godzinach 17.00 – 19.00.

Formularz uwag do pobrania pod adresem:

https://www.zabki.pl/strategia-rozwoju-2024-2033/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii/

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033.

Link do formularza on-line do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2024-2033

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-fq9_JMdzuGjvg_EIvFiG0BN0sNa5PC8tf6JreJQMZy6-w/viewform