Aktualności

Zamieszkałeś w Ząbkach w 2022 roku, powinieneś rozliczyć PIT za 2021 r z adresem ząbkowskim.

10.03.2022 r.

Jesteś nowym mieszkańcem Ząbek, nie musisz na kartę mieszkańca czekać do przyszłego roku

Informujemy,  że w związku ze zmianą wprowadzoną  przez  „Polski Ład” w art. 45 ust. 1b ustawy  o podatku dochodowym – od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniła się definicja właściwości urzędu skarbowego. Zmiana ta dotyczy również rozliczeń podatkowych PIT za 2021 rok. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu PIT także za 2021 r. trzeba przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Kryterium to obowiązuje zarówno osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. We wcześniej obowiązujących przepisach PIT roczny należało składać w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego to już nie obowiązuje.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które zamieszkały w Ząbkach w tym roku. Nie muszą czekać na swoją kartę mieszkańca do przyszłego roku.

Tak więc, nawet jeśli więc twój pracodawca (lub ZUS) w PIT-11 ( w PIT-40A/11) umieścił twój nieaktualny adres zamieszkania z 2021 roku. Ty składając zeznanie roczne np. PIT-28, PIT- 37 lub PIT-36 powinieneś w nim wpisać  adres zamieszkania w dniu składania zeznania rocznego i wybrać właściwy dla tego miejsca zamieszkania urząd skarbowy.

Jeśli zamieszkałeś w Ząbkach w 2022 roku i gdy Twój adres na PIT-11 różni się od obecnego adresu zamieszkania, w międzyczasie nie składałeś  zgłoszenia aktualizującego ZAP-3, prawdopodobnie, przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) Twoje roczne rozliczenie PIT w serwisie twój e-pit na stronie podatki.gov.pl zawiera niewłaściwy adres i urząd skarbowy. Powinieneś to zmienić, niezależnie czy składasz rozliczenie roczne w formie papierowej, czy w formie elektronicznej.

Jeśli rozliczasz się przez internet zaloguj się do serwisu twój e-pit (e urząd skarbowy) na stronie podatki.gov.pl

Zmień w zeznaniu adres zamieszkania na adres ząbkowski, zmień również urząd skarbowy w którym składasz zeznanie na Urząd Skarbowy Wołomin.

Po wysłaniu zeznania pamiętaj o pobraniu zeznania PIT w pdf i UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru) twojego zeznania.

Pamiętaj również, o poinformowaniu swojego pracodawcy (działu kadr) lub organu emerytalno-rentowego (np. ZUSu) o Twoim nowy adresie zamieszkania i zmianie właściwego urzędu skarbowego aby w przyszłym roku, PIT roczny przygotowany przez KAS miał już wypełniony właściwy adres.

Dzięki tej zmianie w przepisach osoby, które niedawno zamieszkały w Ząbkach mogą wnioskować o wydanie karty mieszkańca zaraz po rozliczeniu podatku. Do otrzymania karty „Jestem z Ząbek”  lub przedłużenia jej ważności konieczne jest okazanie pierwszej strony PIT za 2021 rok wraz z potwierdzeniem jego złożenia (UPO lub prezentata US Wołomin jeśli pit był składany w formie papierowej).