Aktualności

Na ząbkowskim bilecie metropolitalnym będzie można jeździć także w 2022 roku

22.02.2022 r.

Uczniowie i Studenci chcą dojeżdżać koleją do szkół w Warszawie bez stania w korkach.

W pierwszej połowie 2021 roku w związku z ograniczeniami związanymi z COVID19 tańsze bilety na kolej z Ząbek do Warszawy Wileńskiej nie cieszyły się dużym powodzeniem, ale po wakacjach pojawiło się wzmożone zainteresowanie ofertą ząbkowskich biletów metropolitalnych. W 2021 roku z tańszych biletów na II strefę ZTM korzystały 853 osoby, które zakupiły 2675 biletów metropolitalnych 30 lub 90 dniowych. Dlatego została podjęta decyzja o przedłużeniu współpracy w tym zakresie z m.st. Warszawa i w dniu 8 listopada Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk podpisała aneks do porozumienia z ZTM, dzięki któremu zakup tańszych biletów na kolej jest możliwy także w 2022 roku. Dane sprzedażowe za styczeń gdzie zakupiono aż 431 biletów z dopłatą potwierdziły ciągłe duże zainteresowanie ofertą .

Dopłatą miasta Ząbki są objęte bilety ZTM okresowe - 30 i 90 dniowe ważne na 1 i 2 strefę ZTM lub tylko w 2 strefie ZTM, zakupione i zakodowane na ważnych nowych karta mieszkańca „Jestem z Ząbek.

Dopłaty są realizowane w najwyższym możliwym III progu – 33 %.

Oferta Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Ząbek.

 Oferta Warszawa +
dla mieszkańców Miasta Ząbki 
posiadający  ważną
Kartę Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

III grupa dopłat dla mieszkańców Ząbek od 1 września 2020 r.
do biletów ulgowych

Standardowy
cennik ZTM

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

60

30

90

90 dniowy

U

165

65

230

Bilety oferty "Warszawa+" ważne w strefie 2

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

36

20

56

90 dniowy

U

106

35

141

 

Do kogo jest skierowana oferta ząbkowskiego biletu metropolitalnego ?

Oferta Warszawa+ (bilet metropolitalny) dotyczy biletów, które obowiązują  w II strefie biletowej ZTM  (tj ważnych na I i II strefę lub tylko na II strefę). W przypadku Ząbek druga strefa biletowa dotyczy tylko pociągów Kolei Mazowieckich, którymi można jeździć na podstawie biletów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM na linii wołomińskiej. Komunikacja autobusowa ZTM w Ząbkach kursuje w I strefie biletowej, gdzie obowiązują tańsze bilety oczywiście jest to związane z odpowiednio wyższymi dopłatami z budżetu Ząbek do przejazdów tych autobusów. Rada Warszawy w swojej uchwale nie przewidziała możliwości dopłat (biletu metropolitalnego) na bilety ważne tylko w I strefie biletowej.

Oferta biletu metropolitarnego w Ząbkach jest skierowany do osób, które regularnie korzystają z dojazdów pociągiem ze stacji PKP Ząbki w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM i które są uprawnione do ulgi (50%) według taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM) oraz są uczestnikami nowego „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” - czyli zamieszkują w Ząbkach i część płaconego przez nich lub ich rodziców podatku dochodowego zasila budżet miasta czym przyczyniają się do rozwoju Ząbek. Do skorzystania z dopłat konieczne jest posiadanie nowej karty mieszkańca w formie fizycznej i posiadanie ważnego uprawnienia czyli bycie Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek lub dziedziczenie tego uprawnienia od jednego z rodziców.

Wykaz ulg w Warszawskim Transporcie Publicznym.

W praktyce z biletu korzystają ząbkowscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i doktoranci do ukończenia 26 roku życia dojeżdżający do miejsc nauki w Warszawie, w Zielonce czy w Wołominie. 

Uczniowie dojeżdżający do Warszawy mogą  zakupić bilet 30 dniowy ważny na I i II strefę za 60 zł, a bilet 90 dniowy za 165 złotych. Uczeń z Ząbek uczęszczający do zespołu szkół w Zielonce będzie mógł zakupić bilet 30 dniowy ważny tylko na II strefę za 36 zł lub 90 dniowy za 106 zł (UWAGA taki bilet nie uprawnia do przejazdów komunikacją ZTM w Warszawie oraz autobusami ZTM kursującymi w Ząbkach !). Ząbkowski bilet metropolitalny będzie obowiązywał również we wszystkich liniach lokalnych L-xx kursujących w gminach podwarszawskich, których organizatorem jest ZTM Warszawa.

Oferta nie ogranicza się tylko do uczniów i studentów – mogą z niej skorzystać również inne osoby uprawnione do przejazdów ulgowych np. emeryci do 70 roku życia, osoby niepełnosprawne.

Bilety objęte ofertą i dopłatą miasta można zakupić i zakodować na karcie mieszkańca w Punktach obsługi Pasażera ZTM. Bilety metropolitalne można zawieszać na tych samych zasadach co bilety okresowe ZTM.

Do skorzystania z oferty konieczna jest ważna karta mieszkańca. Dzieci korzystają z uprawnień Programu rodzica, nawet po ukończeniu 18 roku życia, pod warunkiem, że kontynuują naukę. Aby uczeń lub student mógł kupić bilet na swoją kartę (tylko w formie fizycznej) konieczne jest przedłużenie ważności programu przez jego rodzica na podstawie rozliczenia rocznego zeznania PIT. Dodatkowo uczniowie i studenci w wieku 18-26 co roku (przed swoimi urodzinami) muszą potwierdzać fakt, że kontynuują naukę (podstawą jest ważna legitymacja szkolna lub studencka).

18 latków, którzy wcześniej nie korzystali ze swojego konta na stronie jestemzzabek.pl zapraszamy do punktu karty w urzędzie w celu ustawienia danych dostępowych, oraz uzupełnienia danych i zgód na koncie.