Aktualności

Już jest ! wirtualna karta dziecka w aplikacji rodzica.

W sklepach  aplikacjami Googleplay i App Store  jest już dostępna nowa wersja  (v. 1.0.6) aplikacji „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” - zachęcamy do aktualizacji.  W nowej odsłonie aplikacji pojawiła  się przez wielu wyczekiwana funkcjonalność, czyli możliwość wyświetlenia wirtualnej karty dzieci z poziomu karty rodzica. Dotychczas, jeśli dziecko  nie posiadało własnej komórki,  rodzic, aby skorzystać z ulgi razem z dzieckiem mógł wyświetlić kartę wirtualną dziecka po przelogowaniu się na konto dziecka co było kłopotliwe i pracochłonne. Teraz wystarczą dwa kliknięcia.  Dostęp do kart dzieci otrzyma rodzic do którego konta są powiązane konta dzieci. W widoku karty wirtualnej takiej osoby, u góry po prawej pojawi się przycisk do przełączania kart, później możemy wybierać czy ma być wyświetlona karta wirtualna rodzica czy dzieci.

   

 

Karta w telefonie dla każdego

Przypominamy, Każdy uczestnik Programu niezależnie czy ma kartę w formie fizycznej, czy nie,  może korzystać z karty wirtualnej w komórce. W przypadku osób, które składały wniosek papierowy w urzędzie, loginem do ich konta jest adres email lub numer telefonu komórkowego, podany przy rejestracji. W celu korzystania  powinny  ustawić sobie hasło (wykonać reset hasła) na stronie jestemzzabek.pl. Po zalogowaniu się na swoje konto i akceptację zgód i regulaminu będą mogły korzystać  z aplikacji. Aplikcję można pobrać bezpłatnie z Googleplay lub App Store. Na razie aplikacja nie jest dostępna dla użytkowników telefonów Huawei® ale pracujemy nad tym, aby również im udostępnić możliwość korzystania z karty wirtualnej.

To rodzic decyduje o udostępnieniu  karty wirtualnej dziecku – poprzez ustawienie loginu i hasła z poziomu własnego konta (zakładka „Moja Rodzina” -> „Członkowie rodziny”  -> „edycja konta”).
W tym miejscu chcemy zaapelować  do uczestników Programu zbliżających się do dorosłości . Po ukończeniu 18 lat wasza karta może przestać funkcjonować. Wynika to stąd że udział w Programie Karta Mieszkańca dla osób pełnoletnich do ukończenia 26 roku życia zależy od udziału w programie rodzica,  z którym ma powiązane konto oraz od faktu kontynuowania nauki.   Aby tak się nie stało przed 18 urodzinami i później kolejnymi  powinniście udokumentować fakt kontynuacji nauki. W tym celu przez internet można złożyć wniosek „o przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat którym zostanie przesłany skan legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły. Legitymację można też okazać w punkcie obsługi karty w Urzędzie Miasta.   

Kontynuujemy cykl omawiania najczęstszych problemów i odpowiedzi na pojawiające się pytania  związane z Programem Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”.

Umożliw nam kontakt jeszcze przed 18 stką.

Kolejną istotną kwestią są elektroniczne dane kontaktowe młodzieży wkraczającej w dorosłość.  Zwracamy się do takich osób, o dopilnowanie, aby rodzic, od którego dziedziczą uprawnienia do programu uzupełnił ich konta o adres email i numer telefonu.  Te dane umożliwią nam informowanie młodzieży  o ważnych kwestiach związanych z programem, chociażby o tym, że ich karta niedługo przestanie działać i jakie czynności powinny być  podjęte  aby tak się nie stało.  System wysyła zarówno emaile jak i SMSy – dlatego najlepiej na koncie mieć uzupełnione obie formy kontaktu. Kiedy osoba, na której koncie nie było danych kontaktowych  stanie się  pełnoletnia, jej karta fizyczna przestanie działać, a ona nie będzie miała dostępu do swojego konta. Rodzic takiej osoby również jej nie pomoże bo straci prawo zarządzania kontem swojego dorosłego dziecka. Konieczna będzie wizyta w urzędzie w punkcie obsługi karty w celu uzupełnienia danych kontaktowych.

Kartę fizyczną zamówioną przez Internet trzeba aktywować.

Przypominamy wszystkim, którzy nie odbierali karty fizyczne osobiście ale otrzymali ją przesyłką – dotyczy to wszystkich kart wnioskowanych przez internet, o konieczności aktywacji karty. Karta nieaktywowana ma ograniczoną funkcjonalność i mogą nie zadziałać jeśli będziemy chcieli się nią posłużyć. Aktywacja karty jest bardzo prosta  wystarczy  zalogować się na swoje konto na stronie jestemzzabek.pl, wejść w zakładkę „„Moje Konto”-> Moje Karty”  i przy karcie fizycznej wybrać opcję „Aktywuj”  i  wpisać w formularzu numer otrzymanej karty.  Numer karty wirtualnej i fizycznej są różne !

Złożyłem wniosek przez internet i nic się nie dzieje ?

W takiej sytuacji zaloguj się na swoje konto i sprawdź status wniosku. Wniosek mógł zostać zwrócony do poprawy – po wejściu w szczegóły przeczytasz dlaczego wniosek został zwrócony i co musisz uzupełnić. Drugim powodem jest wstrzymania procedowania wniosku jest to, że podczas  składania wniosku, zamiast dołączenia wymaganego załącznika, zaznaczyliśmy, że "okażemy go w urzędzie". Taki wniosek czeka aż znajdziesz czas i pojawisz się z brakującym dokumentem.

Powiązanie rodzica z istniejącym kontem dziecka.

Powiązanie konta dziecka i rodzica umożliwia korzystanie przez dziecko, także te pełnoletnie uczące się,  z uprawnień jakie daje Program Karta Mieszkańca jestem z Ząbek. Karta dziecka pozostaje ważna tak długo jak ważny jest program rodzica. Jeśli rodzic nie przedłuży ważności Programu – poprzez okazanie PITu zaa rok poprzedni, dziecko również straci możliwość korzystania uprawnień jakie dale karta mieszkańca.  Wniosek o powiązanie dziecka może stworzyć  konto systemowe dla dziecka lub też może powiązać już istniejące, stworzone wcześniej konto.  Kwestią często powodującą problemy i wydłużenie procedowania  jest tworzenia powiązania kont rodzica z kontem  dziecka - także tego pełnoletniego, którego zostało już utworzone wcześniej  w systemie. Takie powiązanie pomimo zaakceptowania takiego wniosku przez urzędnika, do zakończenia procedury wymaga jeszcze potwierdzenia tego faktu  po stronie osoby, której konto dowiązujemy. W tym celu dziecko  powinno zalogować się na swoje konto  i na stronie głównej Panelu „Moje konto” na dole będzie pytanie o potwierdzenie dowiązania rodziny.  Dopiero po takim potwierdzeniu,  dziecko pojawi się w zakładce Moja Rodzina, a dzieci pełnoletnie zyskają dostęp do wniosków, w tym wniosku o  „przyznanie uprawnień do programu karta mieszkańca dla osób uczących się w wieku 18-26 lat”.

Brak linku aktywacyjnego do utworzonego konta

Problem może wynikać z dwóch powodów, albo wystąpiła pomyłka we wprowadzony adresie email i link aktywacyjny nigdy do nas nie dotrze, albo  email  trafił do spamu lub innego katalogu,  do których skrzynka automatycznie sortuje pocztę. Ten pierwszy przypadek łatwo sprawdzić ć  zakładając ponownie konto na stronie jestemzzabek.pl. System nie pozwoli użyć drugi raz adresu email lub numeru telefonu, które już w systemie zostały wprowadzone.  Ten drugi przypadek występuje w przypadku kont w serwisach wp.pl,  interia.pl, o2.pl. Listu z linkiem powinniśmy poszukać w folderze spam. Jeśli odbieramy pocztę programem pocztowym, możemy  odbierać listy z odfiltorwanym już wcześniej przez serwer spamem . W takim przypadku aby odszukać email z linkiem aktywacyjnym musimy się zalogować na skrzynkę przez interfejs www. W razie problemów z założeniem konta i logowaniem należy kontaktować się punktem obsługi karty tel. 695-330-707, tel. 22 510-97-31, email: kontakt@jestemzzabek.pl