Aktualności

Ograniczenia w korzystaniu z bazy sportowej miasta

Zamknięcie basenu, ograniczenie funkcjonowania MOSIR

Od dnia 21 grudnia do odwołania Basen Miejski, Kręgielnia będą zamknięte  

Przypominamy osobom korzystającym z boisk i hal sportowych na terenie Miasta Ząbki, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w dniach 28.12.2020r. – 17.01.2021r. nie można korzystać z tych obiektów.

Wyjątek stanowią kluby, które przedłożą w M.O.S.iR. potwierdzenie z właściwego dla nich polskiego związku sportowego, że ich członkowie:

- są zawodnikami będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

lub

- uprawiają sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu Ustawy o sporcie,

lub

- dzieci i młodzież uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.