Aktualności

Żegnamy stare karty mieszkańca

30 listopada będzie ostatnim dnie obowiązywania kart mieszkańca Jestem z Ząbek wg. wzoru zielonego bez warstwy elektronicznej.

Przypominamy, że od wtorku 1 grudnia stare (zielone) karty mieszkańca tracą ważność. Będą obowiązywać tylko nowe, białe w formie fizycznej lub wirtualnej (w aplikacji w telefonie komórkowym)

   

 

Wszystkie kompletne wnioski o kartę złożone przed 20 listopada zostały zrealizowane i karty zostały przekazane do wysyłki. Wnioski złożone w dniach 20-27 listopada zostaną wysłane 30 listopada. Karty mieszkańca czekające, często od czerwca, na odbiór osobisty w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i zbliżającym się terminem upływu ważności starych kart, zostały rozesłane do skrzynek na adres zamieszkania podany we wniosku. Przypominamy, że otrzymane karty należy aktywować przez konto na stronie jestemzzabek.pl lub telefonicznie.

Niestety, Punkt Obsługi Karty „Jestem z Ząbek” w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 od 3 listopada nie obsługuje mieszkańców bezpośrednio.
W szczególności w zakresie: przyjmowania wniosków papierowych o nową kartę mieszkańca w okienku, wydawania kart, uzupełnienia dokumentów do wniosków złożonych elektronicznie.

Osoby, które składały wnioski papierowe i miały konto w systemie dodane przez urzędnika mogą uzyskać dostęp do swojego konta na stronie internetowej www.jestemzzabek.pl i tam samodzielnie aktywować otrzymane karty a także korzystać z aplikacji mobilnej. W takim przypadku należy skorzystać z procedury przypomnienia/resetu hasła gdzie należy wpisać adres email lub numer telefonu podany w wniosku papierowym złożonym w urzędzie i postępować zgodnie z poleceniami na ekranie, w przypadku gdy loginem jest email, w przypadku, gdy email z linkiem do resetu hasła nie doszedł, należy sprawdzić folder spam poczty elektronicznej.

Link do resetu hasła https://jestemzzabek.pl/przypomnij-haslo

Kontakt z punktem karty jest możliwy drogą emailową kontakt@jestemzzabek.pl lub telefonicznie:  tel. 695-330-707 oraz tel. 22 510-97-31 

Przed kontaktem zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami.

Wnioski o nową kartę mieszkańca można składać tak jak dotychczas za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej www.jestemzzabek.pl lub w formie papierowej pocztą lub przez wystawioną przy wejściu do punktu vis-a-vis Straży Miejskiej skrzynkę podawczą (urnę). 

W tym przypadku wniosek powinien być kompletny !!!, zawierać załączone zdjęcie wnioskodawcy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zdjęcie jest zwracane razem z kartą), oraz kopie wymaganych załączników: pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za 2019 rok - PIT 36 lub 37, UPO, kopię dokumentu tożsamości z widocznym, imieniem, nazwiskiem i nr PESEL – pozostałe dane na kopi dokumentu tożsamości należy zamazać. Zwracamy się z prośbą, by dokumenty były wrzucane do skrzynki w zaklejonych kopertach.

Aby procedowanie wniosku było możliwe konieczne jest również podpisanie pierwszej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku. Na wniosku konieczne jest również podanie adresu email lub numeru telefonu komórkowego. Wnioski niekompletne przy braku możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą nie będą rozpatrywane.

Wnioski do wydruku i ręcznego wypełnienia można pobrać poniżej.

Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" osoba pełnoletnia (z własnym PITem za 2019 r.)

Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" dla dzieci w wieku 6-18 lat – załącznik do wniosku dla osoby dorosłej

Wniosek o wydanie karty mieszkańca "Jestem z Ząbek" dla osoby uczącej się w wieku od 18 lat do ukończenia 26 roku życia 

UWAGA - wcześniej jeden z rodziców musi mieć zweryfikowane uprawnienia do programu (mieć nową kartę) – pełnoletni wnioskodawca kontynuujący naukę wskazuje osobę od której będzie dziedziczył uprawnienia do programu, do wniosku należy załączyć skan/zdjęcie legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki..

Instrukcje składania wniosków internetowych

Dla osób dorosłych samodzielnie rozliczających się z PIT

Jak dodać dzieci i uzyskać karty dla nich.

Kwestia osób pełnoletnich nieosiągających dochodów i kontynuujących naukę

UWAGI do wniosków INTERNETOWYCH !

  • Jeśli we wniosku o dołączenie do programu złożonym przez internet nie zostały załączone wymagane załączniki i została wybrana opcja „Okażę dokument osobiście w urzędzie rozpatrzenie takich wniosków zostało wstrzymane do czasu gdy zostanie wznowiona obsługa bezpośrednia w Punkcie Obsługi Karty tj. do czasu gdy wnioskodawca będzie mógł pojawić się w urzędzie i okazać dokumenty potwierdzające rozliczenie z podatku oraz tożsamość. Jeśli komuś zależy na szybkim rozpatrzeniu sprawy jedną z opcji jest wycofanie takiego wniosku niekompletnego i złożenie ponowne z kompletem załączników. Można też uzupełnić dokumenty wrzucając ich kopie w kopercie do skrzynki podawczej (urny) przy wejściu do budynku Urzędu vis-a-vis budynku Straży Miejskiej.
  • Prosimy również o sprawdzenie w systemie statusów swoich wniosków – kilkadziesiąt wniosków zostało cofniętych do poprawy z różnych powodów – zwykle z powodu niewłaściwych załączników lub fotografii w sposób drastyczny nie spełniających wymagań. Należy taki wniosek poprawić, bo w przeciwnym razie nie będzie rozpatrzony. Jednym z  najczęstszych błędów jest załączanie pierwszej strony PIT-11, który jest informacją o dochodach, a nie wymaganym zeznaniem podatkowym jak np. PIT - 36 czy 37
  • Przypominamy również, że w przypadku wnioskowania przez Internet o otrzymanie karty mieszkańca w formie fizycznej karty zbliżeniowej wymaga to złożenia dodatkowego, prostego wniosku. Wniosek taki może zostać rozpatrzony pozytywnie tylko po wcześniejszym pozytywnym zweryfikowaniu uprawnień do udziale w Programie Karta Mieszkańca (uprawnienia mogą wynikać z rozliczenia podatku dochodowego za rok poprzedni (2019) przez pełnoletniego wnioskodawcą lub też dziedziczone od jednego z rodziców np. w przypadku dzieci.
  • Wniosek internetowy o kartę fizyczną osoby dorosłej nie będzie rozpatrzony jeśli wnioskodawca wycofał wniosek o udział w programie Karta Mieszkańca przed jego rozpatrzeniem, taki wniosek został odrzucony, cofnięty do poprawy lub czeka na dostarczenie dokumentów.
  • Jeśli po rejestracji konta nie otrzymaliśmy emaila z linkiem do potwierdzenia konta, należy sprawdzić folder spam, w przypadku serwisów pocztowych z dostępem przez www, należy sprawdzić folder spam po zalogowaniu się na skrzynkę pocztową przez stronę www. Emaile z linkiem aktywacyjnym są wysyłane z adresu karta@jestemzzabek.pl