Aktualności

Ząbkowski Bilet Metropolitalny od 1.IX tylko z nową fizyczną kartą mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Pilotaż biletu metropolitalnego w Ząbkach rusza od 1 września.

Od 1 września br. posiadacze nowej karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” będą mogli nabyć bilety imienne ulgowe długookresowe 30 i 90 dniowe taniej, bo z 33 % dopłatą z budżetu miasta. 

Ząbkowski Bilet Metropolitalny w pytaniach i odpowiedziach

Do kogo jest skierowana oferta ząbkowskiego biletu metropolitalnego ?

Oferta Warszawa+ (bilet metropolitalny) dotyczy biletów ważnych w II strefie biletowej ZTM. W przypadku Ząbek druga strefa biletowa dotyczy tylko pociągów Kolei Mazowieckich, którymi można jeździć na podstawie biletów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM. Komunikacja autobusowa ZTM w Ząbkach kursuje w I strefie biletowej, gdzie obowiązują tańsze bilety oczywiście jest to związane z odpowiednio wyższymi dopłatami z budżetu Ząbek do przejazdów tych autobusów.

Pilotaż biletu metropolitarnego w Ząbkach jest skierowany do osób, które regularnie korzystają z dojazdów pociągiem ze stacji PKP Ząbki w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM i które są uprawnione do ulgi (50%) według taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM) oraz są uczestnikami nowego „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” - czyli zamieszkują w Ząbkach i część płaconego przez nich lub ich rodziców podatku dochodowego zasila budżet miasta czym przyczyniają się do rozwoju Ząbek. 

Wykaz ulg w Warszawskim Transporcie Publicznym.

W praktyce z biletu skorzystają ząbkowscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i doktoranci do ukończenia 26 roku życia dojeżdżający do miejsc nauki w Warszawie, w Zielonce czy w Wołominie. 

Uczniowie dojeżdżający do Warszawy będą mogli zakupić bilet 30 dniowy ważny na I i II strefę za 60 zł, a bilet 90 dniowy za 165 złotych. Uczeń z Ząbek uczęszczający do zespołu szkół w Zielonce będzie mógł zakupić bilet 30 dniowy ważny tylko na II strefę za 36 zł lub 90 dniowy za 106 zł (UWAGA taki bilet nie uprawnia do przejazdów komunikacją ZTM w Warszawie oraz autobusami ZTM kursującymi w Ząbkach !). Ząbkowski bilet metropolitalny będzie obowiązywał również we wszystkich liniach lokalnych L-xx kursujących w gminach podwarszawskich, których organizatorem jest ZTM Warszawa.

Oferta Warszawa+ (tzw. bilet metropolitalny) przewiduje trzy progi dopłat ze strony gminy, jaki próg dopłat obowiązuje w Ząbkowskim bilecie metropolitalnym ? 

Ząbki będą dopłacać wg. trzeciego, najwyższego progu jaki przewiduje oferta Warszawa+.

Jakie i w jakich cenach bilety można zakupić w ramach pilotażu ząbkowskiego biletu metropolitalnego? 

Wykaz biletów dostępnych od 1 września 2020 r. w ofercie ząbkowskiego biletu metropolitalnego (ofercie Warszawa+ w III progu dopłat)  przedstawia tabela

Oferta Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Ząbek od 1.09.2020 r.

 Oferta Warszawa +
dla mieszkańców Miasta Ząbki 
posiadający nową kartę 
mieszkańca od 1 września 2020 r.

III grupa dopłat dla mieszkańcó Ząbek od 1 września 2020 r. do biletów ulgowych

Standardowy cennik ZTM

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

60

30

90

90 dniowy

U

165

65

230

Bilety oferty "Warszawa+" ważne w strefie 2

Koszt pasażera [zł]

dopłata Gminy [zł]

Cena regularna

imienny

30 dniowy

U

36

20

56

90 dniowy

U

106

35

141

 

Gdzie i od kiedy mieszkaniec Ząbek może nabyć bilet metropolitalny ? 

Bilet z dopłatą można będzie nabyć wyłącznie w punktach obsługi pasażera ZTM od dnia 1 września 2020 r.. Wykaz lokalizacji oraz godziny otwarcia punktów POP ZTM.

Co jest potrzebne, żeby zakupić bilet z dopłatą ? 

W celu zakupu biletu ze zniżką należy zgłosić się do punktu obsługi pasażera ZTM z nową spersonalizowaną kartą mieszkańca w formie fizycznej ( plastikowej karty zbliżeniowej - biały wzór ) i poprosić o sprzedanie biletu metropolitalnego (z dopłatą Ząbek).

Uwaga. Jeśli karta mieszkańca została zgłoszona jako zgubiona, zniszczona lub osoba utraciła uprawnienia wynikające z udziału w „Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” zakup biletu z dopłatą będzie niemożliwy.

Czy okazując w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM nową kartę mieszkańca Ząbek fizyczną lub wirtualną w komórce mogę zakodować bilet metropolitalny na innej karcie np. Warszawskiej Karcie Miejskiej, którą posiadałem wcześniej, legitymacji studenckiej, Karcie Legii, Karcie Mazowieckiej, Warszawskiej Karcie Płatniczej ?

Niestety nie jest to możliwe. Bilet ze zniżką (ząbkowski bilet metropolitalny) może być sprzedany i zakodowany tylko na nowej Ząbkowskiej Karcie Mieszkańca „Jestem z Ząbek” (fizycznej). System biletowy ZTM nie obsługuje kart wirtualnych. Zarząd Transportu Miejskiego posiada wykaz numerów ząbkowskich kart mieszkańca i tylko na takie karty może być wgrany ząbkowski bilet metropolitalny. Na tej podstawie ZTM wie za jaką cenę sprzedać danej osobie bilet metropolitalny (jaki jest próg dopłat w danej gminie) oraz wie za dopłaty do których sprzedanych biletów metropolitalnych wystawić fakturę Ząbkom, a za które np. Zielonce.

Czy posiadając starą, zieloną Kartę Mieszkańca mogę skorzystać z oferty ?

Nie, do zakupu ząbkowskiego biletu metropolitalnego uprawnia tylko nowa karta mieszkańca (biały wzór)

Czy w ramach biletu metropolitalnego można zakupić bilety jednorazowe i dobowe ?

Nie, oferta dotyczy tylko biletów długookresowych 30 i 90 dniowych i w roku bieżącym tylko biletów ulgowych.

Czy dopłaty dotycząc również biletów ważnych tylko na pierwszą strefę ?

Nie. Uchwała Rady Warszawy wprowadzająca ofertę „Warszawa plus” przewiduje możliwość dopłat tylko do biletów, które są ważne w II strefie biletowej ZTM.

Czy uczeń z Ząbek dojeżdżający do szkoły podstawowej w Warszawie będzie mógł skorzystać z oferty biletu metropolitalnego ?

Jest to możliwe, ale korzystniejszym rozwiązaniem będzie karta ucznia, którą może wyrobić za pośrednictwem szkoły. Więcej na temat karty ucznia.

Jaki są cele pilotażu biletu ząbkowskiego biletu metropolitalnego ?

Postawom celem jest określenie potencjalnego zainteresowania i wynikających z tego kosztów wdrożenia pełnej oferty biletu metropolitalnego tj. dopłat zarówno do biletów  normalnych i ulgowych. Drugim celem jest zmniejszenie zatłoczenia w porannych autobusach wyjeżdżających z Ząbek oraz zwiększenie udziału kolei w codziennych dojazdach mieszkańców Ząbek do Warszawy. Kolej jest najszybszym sposobem wydostania się z Ząbek w porannych godzinach szczytu. Ząbkowskie linie lokalne (ząbkobusy), któe są bezpłatne dla użytkowników karty mieszkańca oraz linia 199 ZTM (I strefa biletowa ZTM) zapewniają sprawny dowóz do przystanku "PKP Ząbki" z większości obszaru naszego miasta.

Dlaczego tylko dopłaty do biletów ulgowych ?

Taki zakres dopłat został określony w uchwale Rady Miasta Ząbki Nr XVIII / 161 / 2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do biletów okresowych w ramach oferty „Warszawa +”.

Ograniczenie wynika z możliwości budżetu i trudności precyzyjnego oszacowania potencjalnego zainteresowania taką ofertą oraz związanych z nią kosztów dopłat jakie Ząbki będą musiały ponieść w przypadku wdrożenia pełnej oferty biletów metropolitalnych. Część mieszkańców obecnie korzystających  wyłącznie z autobusów, może wybrać  trochę droższy bilet – aby mieć dodatkową alternatywę w codziennych podróżach w postaci kolei. Dopłaty do biletów ulgowych dotyczą przede wszystkim uczniów, więc są wsparciem kierowanym do rodzin, zwłaszcza do rodzin wielodzietnych gdzie kilkoro uczniów dojeżdża do szkoły lub na uczenie do innego miasta. Dla takich rodzin ograniczenie kosztów dojazdów dzieci będzie odczuwalną ulgą.

Na jakiej podstawie udzielane są dopłaty ?

Oferta Warszawa + nazywana również biletem metropolitalnym to możliwość stworzona dla gmin podwarszawskich w których obowiązuje II strefa biletowa ZTM obniżenia kosztów zakupu biletu długookresowego 30 i 90 dniowego na Warszawski Transport Miejski. Możliwość taka wynika z uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LXVII/1849/2018. Uchwała ta nie przewiduje możliwości dopłat do biletów ważnych w pierwszej strefie. Gminy podwarszawskie mają możliwość powiązania dopłat do biletów z odprowadzeniem na ich rzecz podatków dochodowych w rocznych zeznaniach PIT, jak to ma miejsce w przypadku nowej karty „Jestem z Ząbek”, przez co mogą zwiększyć wpływy do swoich​ budżetów. Dopłaty są realizowane na podstawie porozumienia zawartego między m.st. Warszawa (ZTM) i Miastem Ząbki, za zgodą Rady Miasta Ząbki. Na mocy tego samego porozumienia nowa Ząbkowska Karta Mieszkańca jest równocześnie Warszawską Kartą Miejską oraz jest przystosowana do wdrożenia pełnej oferty biletu metropolitalnego.

Czy planowane jest rozszerzenie oferty ząbkowskiego biletu metropolitalnego o bilety normalne ?

Nie wykluczamy takiego rozszerzenia oferty w roku przyszłym. To jest zależne m.in. od doświadczeń z okresu pilotażowego oraz od możliwości budżetowych miasta mocno ograniczonych w związku z efektami epidemii COVID -19, które przekładają się na znaczący spadek dochodów budżetowych oraz wiążą się z dodatkowymi wydatkami m.in. na profilaktykę epidemiczo-sanitarną.

Czy zamiast biletu metropolitalnego nie można objąć przystanku PKP Ząbki pierwszą strefą biletową ZTM jak to miało miejsce w latach 2007-2011 ? 

Zarząd Transportu Miejskiego obecnie nie widzi możliwości rozszerzania pierwszej strefy biletowej na gminy obsługiwanych koleją. Dlatego zaoferowano takim gminom możliwość wprowadzenia dopłat do biletów w ramach oferty „Warszawa+”.